Ailwampio uned ddialysis ym Merthyr Tudful

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Disgwylir mai tua £3 miliwn fydd gwerth y buddsoddiad

Bydd cleifion sy'n cael triniaeth ar yr arennau ym Merthyr Tudful yn cael gofal mewn uned ddialysis newydd.

Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi cyhoeddi y bydd arian ar gael i adeiladu canolfan newydd yn lle'r uned bresennol yn Ysbyty'r Tywysog Siarl.

Caiff y gost ei bennu wedi i'r contract gael ei ddyfarnu.

Disgwylir mai tua £3 miliwn fydd gwerth y buddsoddiad.

Darpariaeth ddialysis

Mae tua 10,000 o bobl yn dioddef o glefyd arennol yng Nghymru ar hyn o bryd.

Mae'n effeithio ar fywyd bob dydd y cleifion, eu teuluoedd a'u cyfeillion.

Yn sgil y datblygiad newydd arfaethedig hwn, bydd cyfle i gynyddu'r ddarpariaeth ddialysis ym Merthyr Tudful.

Bydd 17 gwely ychwanegol ar gael, gan gynyddu'r cyfanswm i 30.

Caiff y rhain eu comisiynu fesul cam yn unol â'r galw clinigol.

Disgwylir i'r uned newydd hon gael ei chwblhau erbyn haf 2013.

Mae'r ysbyty wedi dioddef problemau'n ymwneud â saernïaeth yr adeilad presennol, y system aerdymheru a'r cyflenwad dŵr.

'Ehangu'r gwasanaeth'

Dywedodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: "Rydym wedi buddsoddi yn y gwasanaeth hwn yng Nghymru er mwyn sicrhau bod pobl yn gallu cael dialysis arennol yn nes at eu cartrefi.

"Byddwn yn parhau i foderneiddio'r cyfleusterau a chynyddu'r gallu i gynnig dialysis ar nifer o safleoedd addas yng Nghymru fel rhan o raglen ddatblygu ym maes gofal dialysis arennol."

Dywedodd Allison Williams, prif weithredwr Bwrdd Iechyd Cwm Taf: "Bydd yr uned ddialysis yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r gofal y gallwn ei gynnig i gleifion wrth iddynt gael triniaeth ddialysis.

"Bydd hefyd yn gyfle i ni ehangu'r gwasanaeth a chwrdd ag anghenion cleifion sy'n dioddef o fethiant yr arennau."

Ar gyfartaledd, mae un person o Gymru yn marw bob wythnos wrth aros am organ drwy'r gofrestr rhoddwyr organau.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol