Tywydd: 'Byddwch yn wyliadwrus'

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yn gofyn i bobl fod yn wyliadwrus wrth i'r rhagolygon ddangos y bydd mwy o law trwm yn debygol o effeithio rhannau helaeth o Gymru dros y penwythnos.

Disgwylir i law trwm effeithio'r de-orllewin, y canolbarth a'r gogledd-orllewin yn ystod nos Wener a bore Sadwrn ac yn ystod nos Sul a bore Llun.

Ar hyn o bryd mae un Rhybudd Llifogydd mewn grym ar gyfer Afon Rhydeg, Dinbych-y-Pysgod ac mae naw Rhybudd- Byddwch yn barod mewn grym yng Nghymru.

Yn ôl yr Asiantaeth mae'n debygol y byddan nhw'n cyhoeddi mwy o rybuddion llifogydd o ganlyniad i'r glaw trwm sy'n cael ei ragweld ar gyfer y penwythnos.

Mae Cymru wedi dioddef glaw trwm dros y Nadolig.

Cafodd pobl mewn 13 o gartrefi yn Ystalyfera, Cwm Tawe eu symud i ddiogelwch wedi tirlithriad nos Sadwrn Rhagfyr 22 pan wnaeth filoedd o dunelli o bridd lithro yn ardal Pant-teg yn sgil y glaw.

Mae'r asiantaeth yn cynghori pobl sy'n teithio i fod yn wyliadwrus gan gynllunio eu taith yn ofalus oherwydd y gallai glaw trwm arwain at drafferthion wrth deithio.

Rhif ffôn Llinell Llifogydd Asiantaeth yr Amgylchedd yw 0845 988 1188 (gwasanaeth 24 awr).

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.