Golwg yn ôl ar straeon 2012

  • Cyhoeddwyd
Cacen yr Urdd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Urdd Gobaith Cymru yn 90 oed eleni ac ym mis Ionawr fe gafwyd parti yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog - a does yr un parti yn gyflawn heb gacen.
Kenny Miller, Arron Gunnarsson a Peter Whittingham oedd tri o chwaraewyr allweddol Caerdydd
Disgrifiad o’r llun,
Colli ar giciau o'r smotyn wnaeth Caerdydd yn erbyn Lerpwl yn rownd derfynol Cwpan Carling fis Chwefror. Anthony Gerrard, cefnder capten y Cochion Steven, wnaeth fethu gyda'r gic allweddol.
Disgrifiad o’r llun,
Ym mis Mawrth enillodd dîm rygbi Cymru y Gamp Lawn am y trydydd tro mewn wyth mlynedd. Fe wnaeth bron i hanner poblogaeth Cymru wylio wrth i Gymru guro Ffrainc a chodi'r tlws yn Stadiwm y Mileniwm.
Disgrifiad o’r llun,
Bu'n rhaid cau'r A55 ger Llanddulas wedi i long cargo'r MV Carrier fynd i drafferthion mewn storm ym mis Ebrill. Cafodd y criw eu hachub gan hofrennydd a bad achub. Bu'n rhaid torri'r llong yn ddarnau i osgoi difrod amgylcheddol.
Disgrifiad o’r llun,
Ym mis Mai fe wnaeth Taith y Fflam Olympaidd gyrraedd Cymru. Bu'n ymweld â nifer o safleoedd ac fe gafodd ei chludo yn ogystal i gopa'r Wyddfa gan Syr Chris Bonington.
Disgrifiad o’r llun,
Daeth llifogydd a dinistr i rannau o Geredigion fis Mehefin. Bu'n rhaid i dros 1,000 o bobl adael eu cartrefi yn y canolbarth, gyda 150 o bobl yn cael eu hachub o'r maes carafannau yma ger Aberystwyth. Pentrefi fel Tal-y-Bont, Dôl-y-bont, Penrhyncoch a Llandre ddioddefodd waetha'.
Disgrifiad o’r llun,
Ym mis Gorffennaf fe ddaeth cynnwrf y Gemau Olympaidd a llwyddiant i nifer o gystadleuwyr o Gymru. Jade Jones oedd yr aelod ieuengaf o garfan Prydain i ennill medal Aur. Dyma oedd medal gyntaf Prydain mewn taekwondo. Erbyn mis Rhagfyr fe wnaeth y ferch 19 oed o'r Fflint ennill Personoliaeth Chwaraeon Y Flwyddyn BBC Cymru.
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd wythnos lwyddiannus yn Llandŵ ar gyfer Eisteddfod Bro Morgannwg 2012. Yn ddiweddarach yn y flwyddyn fe gyhoeddwyd fod y Brifwyl wedi gwneud elw o £50,000.
Disgrifiad o’r llun,
Tro'r athletwyr Paralympaidd oedd hi i serennu erbyn mis Medi. Aled Siôn Davies enillodd yr Aur wrth daflu'r ddisgen yn y Gemau a chyn hynny roedd o wedi ennill yr efydd am daflu pwysau.
Disgrifiad o’r llun,
Ym mis Hydref daeth enw tref Machynlleth i sylw'r byd wedi i April Jones gael ei chipio wrth chwarae tu allan i'w chartref yn y dref. Fe ddaeth y gymuned at ei gilydd i chwilio amdani a dangos eu cefnogaeth i'w theulu. Gyda'r heddlu yn dal i chwilio amdani mae Mark Bridger yn y ddalfa ar amheuaeth o'i llofruddio.
Disgrifiad o’r llun,
Ym mis Tachwedd cafodd angladd Karina Menzies ei gynnal yng Nghaerdydd. Ddiwedd mis Hydref cafodd y fam i dri ei lladd yn ardal Trelái o'r ddinas ar ôl digwyddiad pan yrrodd dyn at bobl mewn sawl lleoliad yn y ddinas. Cafodd 13 o bobl eu hanafu. Mae Matthew Tvrdon wedi ei gyhuddo o lofruddiaeth, o geisio llofruddio ac o yrru'n beryglus.
Disgrifiad o’r llun,
Erbyn diwedd y flwyddyn roedd y tywydd eto'n destun trafod gyda thrigolion Llanelwy a Rhuthun yn cael eu heffeithio. Fe wnaeth Afon Elwy ac Afon Clwyd orlifo. Bu farw Margaret Hughes, ddyddiau cyn ei phenblwydd yn 92 oed. Cafodd ei chanfod wedi boddi yn ei chartref yn Llanelwy.