BBC Cymru Fyw

M4: Menyw wedi'i hanafu mewn damwain

Published

Mae menyw 35 oed wedi ei chludo i'r ysbyty yn dilyn damwain rhwng tri cherbyd ar briffordd yr M4 ddydd Iau.

Dywed Heddlu Gwent fod y ddamwain wedi digwydd ger Cyffordd 28 am 1:30pm.

Cafodd y fenyw ei chludo gan ambiwlans i Ysbyty Frenhinol Gwent yng Nghasnewydd.

Does dim manylion ynglŷn â'i chyflwr.