Iaith: Gweithiwr siop yn cythruddo cyn Archdderwydd

  • Cyhoeddwyd
Dr Robyn LewisFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Dr Robyn Lewis: Am gael talu ei fil yn Gymraeg

Cafodd yr heddlu eu galw i siop ym Mhwllheli, Gwynedd, ar ôl i gwsmer wrthod talu - ar ôl i aelod o'r staff wrthod rhoi'r bil yn Gymraeg.

Roedd y cyn Archdderwydd Robyn Lewis, 83 oed, yn mynnu cael y bil yn Gymraeg.

Yn ôl Dr Lewis roedd yr aelod staff wedi siarad ag o yn Gymraeg tan ei bod yn amser talu.

Roedd o am iddi ofyn iddo am Bum-deg-wyth punt, chwedegdau."

Ond hyn hytrach meddai: "Fe wnaeth y ddynes ifanc, sy'n siarad Cymraeg yn rhugl ail adrodd y bil yn Saesneg.

"Er i mi ofyn iddi ei ailadrodd yn Gymraeg, fe wnaeth hi ei ddweud unwaith eto yn Saesneg.

"Fe wnes i ddweud y byddwn yn gofyn unwaith eto iddi ei ddweud yn Gymraeg, ond fe wnaeth hi ei ddweud yn Saesneg am y trydydd tro."

Fe alwyd ar reolwr y Spar i ddatrys yr anghydweld.

Pan wrthododd Dr Lewis dalu neu adael y siop fe alwyd am yr heddlu.

Pan ddaeth yr heddlu, doedd yr heddwas ddim yn siarad Cymraeg ac fe alwyd am gymorth heddwas arall.

Dywedodd Dr Lewis: "Cafodd y peth ei ddatrys pan roddwyd aelod arall o'r staff wnaeth gyflawni'r cyfan yn Gymraeg.

"Fe wnes i dalu a gadael," meddai.

"Y cwbl o ni'n ei ofyn oedd ateb yn fy mamiaith yn fy ngwlad fy hunain."

Dywedodd Conrad Davies, rheolwr y siop: "Doedd y cwsmer ddim yn hapus, felly fe wnaethom alw'r heddlu gan ei fod wedi gwrthod talu am ei nwyddau.

"Roedd y digwyddiad wedi achosi ypset mawr i aelod o'n staff."