BBC Cymru Fyw

Gwrthdrawiad: Apêl ar ôl i ddyn farw yn Abertawe

Published

Mae Heddlu De Cymru yn apelio am dystion i ddigwyddiad yn Abertawe arweiniodd at farwolaeth dyn.

Tua 5.35am ddydd Sul cafwyd hyd i ddyn yn gorwedd ar lon ogleddol yr A4118, Stryd Dyfatty yn y ddinas.

Aed a'r dyn i Ysbyty Treforys ond bu farw yno yn ddiweddarach o'i anafiadau.

Credir bod y dyn wedi bod mewn gwrthdrawiad â char Audi arian.

Mae dynes 68 oed oedd yn gyrru'r car yn cynorthwyo'r heddlu gyda'u hymholiadau.

Mae'r heddlu yn awyddus i siarad ar fyrder gydag unrhyw un a deithiodd ar hyd Stryd Dyfatty rhwng 5am a 5.35am ddydd Sul neu a welodd y cerddwr neu'r car Audi cyn hynny.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth fe ddylen nhw gysylltu gyda'r uned plismona ffyrdd ar 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.