Edrych ymlaen at 'y ras fwya'' yn Aberpennar

  • Cyhoeddwyd
Cerflun o'r rhedwr chwedlonol Guto Nyth Brân

Mae'r Ras Nos Galan flynyddol fwya' erioed yn cael ei chynnal nos Lun.

Am y tro cyntaf ers cychwyn y ras 46 blynedd yn ôl, fydd dim modd cofrestru ar y diwrnod ei hun.

Mae'r digwyddiad yng nghanol Aberpennar bob blwyddyn er cof am y rhedwr chwedlonol Guto Nyth Brân.

Bydd gwesteion arbennig yn y ras ond mae eu henwau'n gyfrinachol tan y noson.

Y llynedd y chwaraewyr rygbi Shane Williams ac Ian Evans oedd y rhedwyr cudd.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae John Hartson, Mark Taylor, James Hook a Jamie Roberts wedi cymryd rhan.

Eleni mae'r trefnwyr yn dweud mai hwn fydd y digwyddiad mwyaf erioed.

O America

Mae 'na 800 o enwau ar gyfer y ras hwyr 5 cilomedr i oedolion a 200 yn y ras elit.

Mae 'na 150 o enwau hefyd ar gyfer pob ras oedran plant.

Daw rhedwyr o America, gyda rhai o Washington DC a San Diego eleni.

Mae'r rhedwr hynaf eleni, yn ôl y trefnwyr, yn 74 oed.

Bydd yr hwyl yn cychwyn am 4pm gyda rasys y plant cyn y ras elit ac yna'r ras hwyr.

Bydd arddangosfa tân gwyllt arbennig hefyd.

'Datblygu'

Ond yr uchafbwynt i bawb fydd ymddangosiad y rhedwr neu redwyr cudd.

"Mae hwn yn ddigwyddiad allweddol i Aberpennar ac mae 'na filoedd yn dod i gefnogi'r rhedwyr," meddai Ann Crimmings, Cadeirydd Pwyllgor Nos Galan a Dirprwy Faer Rhondda Cynon Taf.

Dywedodd Andrew Morgan, un o aelodau'r pwyllgor a chynghorydd lleol: "Mae'n ddigwyddiad arbennig iawn ac mae'n braf ei weld yn datblygu o flwyddyn i flwyddyn."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol