Disgwyl i'r tywydd sefydlogi wedi'r glaw trwm

  • Cyhoeddwyd
Fe wnaeth Afon Tywi orlifo ei glannau ddydd Sadwrn yng Nghaerfyrddin
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Afon Tywi orlifo ei glannau ddydd Sadwrn yng Nghaerfyrddin

Mae disgwyl i'r tywydd fod yn fwy sefydlog yr wythnos hon wedi dyddiau o law trwm, yn ôl Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.

Roedd 'na bedwar rhybudd llifogydd, a chwe rhybudd i fod yn wyliadwrus am lifogydd ddydd Llun, ond dywedodd yr asiantaeth fod disgwyl i bethau wella erbyn dydd Mawrth.

Yn ôl swyddogion, mae lefelau'r afonydd yn parhau'n uchel ac mae'r tir yn wlyb iawn wedi'r tywydd gwlyb trwy gydol mis Rhagfyr.

Mae'r asiantaeth yn rhybuddio pobl i fod yn wyliadwrus am lifogydd ac mae modd cael y manylion diweddara' ar eu gwefan.

Roedd 'na rybuddion llifogydd mewn grym yn Nyffryn Dyfi, Dyffryn Conwy, Dyffryn Dyfrdwy isa' rhwng Llangollen a Chaer, a Dinbych-y-pysgod ar hyd Afon Ritec.

Trafferthion

Roedd dŵr yn achosi trafferthion i rai gwasanaethau trên yng ngogledd, canolbarth a gorllewin Cymru.

Dywedodd cwmni trenau Arriva fod bysiau yn cael eu defnyddio i gludo teithwyr rhwng Llanrwst a Blaenau Ffestiniog, a rhwng Y Drenewydd a Machynlleth

Roedd llifogydd hefyd yn effeithio ar wasanaethau yng Nglan-y-fferi, Sir Gaerfyrddin, ac roedd rhybudd y gallai rhai trenau tua'r dwyrain gael eu canslo.

Hefyd ddydd Llun, bu diffoddwyr tân yn ceisio achub dau o bobol ar ôl iddyn nhw fynd i drafferthion mewn glaw trwm ym Mhenrhyn Gŵyr.

Cafodd cwch ei ddefnyddio i geisio cyrraedd at y ddau, oedd yn gaeth mewn fan yn Llandeilo Ferwallt.

Ddydd Sadwrn, cafodd criwiau tân yng nghanolbarth a gorllewin Cymru eu galw i ddelio â llifogydd mewn adeiladau yn Aberdaugleddau, Aberporth ac Ynys Bŷr ger Dinbych-y-pysgod.

Yn Sir Gaerfyrddin, cafodd dau o ganŵyr eu hachub yn ddiogel ar ôl iddynt ddisgyn i'r dŵr yn Afon Tywi yn Rhandirmwyn, ger Aberdyfi.

"Rydym wedi cael glaw cyson ers Rhagfyr 19," meddai Ceri Davies, rheolwr uned strategol yr Asiantaeth.

"Yn amlwg mae'r tir yn wlyb iawn. Rydym yn cynghori pobl i barhau'n wyliadwrus.

"Mae mis Rhagfyr wedi bod yn hynod o ddrwg."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol