Cau tafarnau ar Ynys Môn am werthu alcohol i bobl dan oed

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Not Specified
Disgrifiad o’r llun,
Roedd ymgyrchoedd ym mis Medi ac un ym mis Rhagfyr

Bydd chwe thafarn ar Ynys Môn yn gorfod cau am dridiau am iddyn nhw werthu alcohol i bobl dan oed.

Heddlu'r Gogledd gyflwynodd y rhybudd.

Y tafarnau yw'r Crown ym Modedern, y Liverpool Arms yn Amlwch, y Gazelle a Thafarn y Fic ym Morthaethwy, Tafarn Tŷ Gwyn yn Llanfairpwll a'r George and Dragon ym Miwmares.

Mae hyn wedi cyfres o "brofion prynu" lle cafodd alcohol ei werthu i bobl o dan 18 oed ar ddau achlysur gwahanol o fewn tri mis.

Ymgyrchoedd

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu fod y tafarndai wedi cael dewis cau am gyfnod penodol yn hytrach na chael eu herlyn am werthu alcohol i bobl o dan 18 oed.

Roedd ymgyrchoedd yr heddlu ym mis Medi a Rhagfyr.

Bydd y Crown ym Modedern a Thafarn Tŷ Gwyn, Llanfairpwll, ar gau rhwng Ionawr 4 a 7.

Bydd y Gazelle, Gwesty'r Fic, y George and Dragon a'r Liverpool Arms ar gau rhwng Ionawr 11 a 14.

Dywedodd yr Arolygydd dros dro Gethin Jones: "Bydd yr ymgyrchoedd yn parhau gan eu bod yn atgyfnerthu'r bartneriaeth rhwng Adran Drwyddedu Cyngor Ynys Môn a' nod ni o fynd i'r afael â gwerthu alcohol i bobl o dan oed a lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n gysylltiedig ag alcohol."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol