Cyngor Môn i drafod bwlch ariannol o £3.45m

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ynys Môn yn wynebu diffyg o £3.45 miliwn yng nghyllideb 2013-14

Ddydd Llun bydd aelodau o Bwyllgor Gwaith Cyngor Sir Ynys Môn yn ystyried cynigion ar gyfer cyllideb y flwyddyn ariannol nesaf.

Mae'r sir yn wynebu diffyg o £3.45 miliwn yng nghyllideb 2013-14, a diffyg o £10 miliwn dros y tair blynedd i 2015-16.

Bydd y Pwyllgor yn ystyried adroddiad sy'n sôn am opsiynau posib wrth geisio arbed arian.

Wedi i'r cyngor drafod y cynigion cychwynnol, yna bydd cyfnod o ymgynghori cyhoeddus.

Fe fydd y cyngor yn gosod y gyllideb a threth cyngor ym mis Mawrth.

'Penderfyniadau anodd'

Dywedodd Prif Weithredwr Cyngor Sir Ynys Môn, Richard Parry Jones, fod y setliad ar gyfer 2013-14 yn un "hynod anodd a heriol".

"Dyma'r cynigion cychwynnol fydd yn cael eu cyflwyno i'r pwyllgor gwaith, gan wybod fod rhaid gwneud penderfyniadau anodd er mwyn cwrdd â'r targedau ariannol o ran arbedion effeithlonrwydd."

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Bryan Owen: "Heb os, mae gennym benderfyniadau anodd i'w gwneud dros y misoedd nesaf, ond ein bwriad yw amddiffyn gwasanaethau rheng flaen drwy sicrhau effeithlonrwydd gwirioneddol ac ymarferol.

"Gallaf sicrhau pobl Ynys Môn na fydd y Cyngor yn cymryd unrhyw benderfyniadau mawr heb ymgynghori'n llawn."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol