Llanelwy: Casglu £50,000

  • Cyhoeddwyd

Mae £50,000 mewn cronfa sefydlwyd ar ôl y llifogydd yn Llanelwy yn Sir Ddinbych fis diwethaf.

Cafodd cannoedd eu symud o'u tai wedi i Afon Elwy orlifo.

Fe fydd perchnogion 400 o dai ac adeiladau yn gallu gwneud cais am daliad o £100 yr un.

Hyd yn hyn mae £14,000 wedi ei ddosbarthu ond nid oes penderfyniad eto ble bydd y gweddill yn cael ei ddosbarthu.

Mae pobl yn dal i gyfrannu.

Ar Stad Parc Roe mae troedfedd o ddŵr wedi effeithio ar gartre' John Wynne-Jones sylweddolodd nad oedd wedi ei yswirio.

Calonogi

Ond mae help y gymuned a phobl ddierth wedi ei galonogi, meddai.

"Mae cefnogaeth ffrindiau a'r teulu wedi bod yn anhygoel.

"Ac mae pobl ddierth wedi creu argraff drwy gynnig: 'Os 'dach chi isio i rywun addurno, mi ddown ni draw ...'."

Doedd £100 ddim yn swm enfawr, meddai, ond helpodd rhai brynu anrhegion a dathlu'r Nadolig.