Gordewdra: Adroddiad yn galw am newidiadau

Cyhoeddwyd
Obese childFfynhonnell y llun, Science
Disgrifiad o’r llun,
Amcangyfrifir bod gordewdra yn costio £73 miliwn y flwyddyn i'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru

Mae arbenigwyr iechyd yn galw am arolwg o'r gwasanaethau arbenigol sy'n delio gyda gordewdra yn y Gwasanaeth Iechyd.

Honnodd Coleg Brenhinol y Meddygon fod darpariaeth y Gwasanaeth Iechyd wrth geisio helpu pobl yng Nghymru a Lloegr i golli pwysau yn "annigonol".

Daw adroddiad Coleg Brenhinol y Meddygon ar ôl i lawfeddyg amlwg ddweud ym mis Awst fod prinder adnoddau o fewn y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn effeithio ar filoedd o bobl.

Roedd y Dr Nadim Haboubi wedi dweud bod problem gordewdra yn fawr yng Nghymru.

Ychwanegodd fod Cymru ond ychydig yn waeth na'r Unol Daleithiau a bod y broblem yn y wlad hon yn parhau i gynyddu.

Yn y cyfamser, mae astudiaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi ei chomisiynu yn amcangyfrif bod gordewdra yn golygu cost o £73 miliwn y flwyddyn i'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

Ymhob ysbyty

Gwnaed yr astudiaeth gan Brifysgol Abertawe.

Mae adroddiad Coleg Brenhinol y Meddygon yn argymell arolwg llwyr o'r gwasanaethau.

Awgrymir y dylid cyflogi arbenigwr meddygol ar ordewdra ymhob ysbyty, a bod angen gwell hyfforddiant i staff y Gwasanaeth Iechyd a mwy o wario ar ymchwil i ordewdra.

Dywedodd yr adroddiad hefyd fod nifer o feddygon a nyrsys yn ordew ac yn esiampl wael.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod benderfynol o daclo gordewdra drwy Llwybr gordewdra Cymru gyfan.

Ychwanegodd y bydden nhw'n ystyried casgliadau'r adroddiad.

"Mae'n hanfodol ein bod yn annog a chefnogi unigolion i wneud dewisiadau mwy iachus, gan gynnwys deiet mwy iach a mwy o ymarfer corff," meddai.

Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu rhaglen Newid Am Oes er mwyn cefnogi pobl sy am fyw bywyd mwy iachus.

Ac maen nhw hefyd yn ceisio dod o hyd i 1,000 o weithwyr Gwasanaeth Iechyd i arwain drwy esiampl fel rhan o gynllun Pencampwyr Iechyd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol