Aberdulais
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Diweddglo gwlyb

31 Rhagfyr 2012 Diweddarwyd 20:35 GMT

Ar ddiwedd un o'r blynyddoedd gwlypaf ers i gofnodion gael eu cadw, fe achosodd y glaw drafferthion i deithwyr ar ddiwrnod ola'r flwyddyn.

Bu'n rhaid achub dyn o'i gerbyd ar benrhyn Gwyr, a fe effeithiodd y tywydd ar wasanaethau bws a thren mewn rhai ardaloedd.

Adroddiad Craig Duggan.