Gwers hanes drwy ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddara

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Adroddiad Sion Tecwyn

Mae technoleg ffonau symudol yn cael ei defnyddio i esbonio i ymwelwyr pam bod 83 o filwyr o Ganada ym mynwent eglwys yn Sir Ddinbych.

Mae Eglwys y Santes Farged ym Modelwyddan ger yr A55 yn cael ei galw'n yr Eglwys Farmor oherwydd y defnydd helaeth o farmor y tu mewn i'r eglwys.

Ar ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, roedd 17,000 o filwyr o Ganada yng Ngwersyll Parc Cinmel yn disgwyl dychwelyd adref.

Epidemig y ffliw achosodd y marwolaethau.

Ffynhonnell y llun, HistoryPoints.org
Disgrifiad o’r llun,
Beddau y milwyr o Ganada ym Modelwyddan

Hyd heddiw mae dirgelwch ynglŷn â marwolaeth pump o'r milwyr fu farw yn sgil terfysg yn y gwersyll ar Fawrth 5, 1919.

Erbyn hyn mae prosiect HistoryPoints.org. wedi gosod codau ymateb cyflym ger y beddau, codau y mae ffonau clyfar yn gallu eu sganio.

'Gaeaf anodd'

Dywedodd Rhodri Clark, sylfaenydd y prosiect: "Mae'r rhesi o feddau rhyfel yn amlwg yn yr eglwys ym Modelwyddan.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr Eglwys ei chysegru gan Esgob Llanelwy ar Awst 23, 1860.

"Dwi'n gobeithio y bydd ein codau yn addysgu pobol am yr hyn ddigwyddodd yng ngaeaf anodd 1918-19".

Mae modd darllen y wybodaeth yn Saesneg neu Ffrangeg.

Hyd yn hyn mae'r prosiect wedi gosod codau mewn cannoedd o leoedd yng Nghymru.

Yn Sir Ddinbych maen nhw yng Ngorsaf Bad Achub Y Rhyl, pafiliwn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, twyni tywod Gronant a'r hen garchar yn Rhuthun.

'Amgylchfyd'

Dywedodd Mr Clark: "Rydym wedi dethol yr HiPoints ("Historical Points") oherwydd bod rhywbeth diddorol yn eu cylch.

"Wrth sganio'r pwyntiau mewn tref, medrwch ddysgu yn fuan am yr amgylchfyd - sut, pam a phryd y cafodd ei greu, pwy oedd yn arfer byw yno, sut yr oedden nhw'n gweithio a llawer mwy.

"Nid ffurf ar hysbysebu mo HiPoints. Ein partneriaid di-fasnachol sy'n eu dewis".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol