BBC Cymru Fyw

Astudio sut mae dwy iaith yn effeithio ar yr ymennydd

Published
image copyrightcorbis
image captionY nod yw cadarnhau awgrymiadau bod siaradwyr dwyieithog yn datrys problemau'n well

Bydd gwyddonwyr yn Yr Alban yn astudio sut mae siarad Gaeleg a Saesneg yn effeithio ar yr ymennydd.

Prifysgolion Glasgow a Chaeredin sy'n trefnu'r ymchwil a bydd gwyddonwyr o'r Alban, Gwlad Belg a'r Almaen yn cymryd rhan.

Y nod yw cadarnhau awgrymiadau bod siaradwyr dwyieithog yn datrys problemau'n well a bod eu meddwl yn fwy ystwyth.

Bydd yr astudiaeth yn cynnwys sganiau MRI.

Dywedodd Dr Meike Ramon o Brifysgol Glasgow fod yr ymennydd yn ymateb wrth ddelio â thasgau gwahanol.

"Er enghraifft, mae modd nodi newidiadau cyn ac ar ôl i rywun siarad Gaeleg am gyfnod."

Corfforol

Ym mis Awst roedd ymchwil yn awgrymu bod plant dwyieithog yn perfformio'n well na rhai uniaith.

Roedd 121 o blant naw oed yn gorfod cyflawni tasgau ieithyddol, mathemategol a chorfforol yn Yr Alban a Sardinia.

Y casgliad oedd bod perfformiad 62 o blant dwyieithog "lawer yn well" a Chylchgrawn Rhyngwladol Dwyieithrwydd gyhoeddodd y manylion.

Roedd y plant yn Glasgow'n siarad Gaeleg a Saesneg neu ddim ond Saesneg a'r rhai yn Sardinia'n siarad Sardineg ac Eidaleg neu ddim ond Eidaleg.

Y dasg oedd cofio patrymau blociau lliw, ailadrodd cyfres o rifau, diffinio geiriau a datrys problemau mathemategol.

Straeon perthnasol

  • Dwy iaith yn 'hwb i'r ymennydd'