Pont newydd yn 'lleihau'r pwysau'

  • Cyhoeddwyd
Arweinydd Powys, David Jones, ac arweinydd Castell-nedd Port Talbot, Ali Thomas
Disgrifiad o’r llun,
Arweinydd Powys, David Jones, ac arweinydd Castell-nedd Port Talbot, Ali Thomas

Mae cyfyngiad pwysau ar bont, oedd yn golygu taith ychwanegol o 10 milltir i rai gyrwyr, wedi dod i ben.

Roedd cyfyngiad o dair tunnell fetrig ar Bont y Goron ers 1999 oedd yn cysylltu Cwmtwrch a Phen Rhiwfawr yng Nghwm Tawe.

Yn ystod y Nadolig codwyd pont ddur yn ei lle a daeth prosiect £725,000 i ben.

Mae Castell-nedd Port Talbot a Phowys wedi cytuno i rannu costau adeiladu a chynnal a chadw.

'Anghyfleustra'

Roedd y gwaith wedi dechrau ym Mehefin a bydd y bont ar gau am ddiwrnod fel bod modd gosod arwyneb newydd.

Dywedodd arweinydd Castell-nedd Port Talbot, Ali Thomas: "Oherwydd natur y gwaith roedd rhywfaint o anghyfleustra i bobol leol.

"Diolch yn fawr iddyn nhw am fod yn oddefgar."

Dywedodd arweinydd Powys, David Jones: "Rwy'n falch iawn bod y ddau gyngor wedi ailadeiladu'r bont a chadw'r cysylltiad pwysig rhwng dau bentref ar y ffin.

"Mae pob cyngor yn ystyried sut mae modd bod yn fwy effeithlon ac mae hon yn enghraifft dda o bartneriaeth er lles cymunedau lleol."