Beiciwr modur wedi marw

Cyhoeddwyd

Mae beiciwr modur 22 oed wedi marw oherwydd gwrthdrawiad â char brynhawn Mercher ym Mhont-y-pŵl.

Cafodd yr heddlu eu galw am 12.55pm oherwydd gwrthdrawiad rhwng beic modur glas Yamaha a char Volkswagen Golf gwyrdd ar Heol Penygarn.

Aed â'r beiciwr lleol i Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd lle cyhoeddwyd ei fod wedi marw.

Dylai tystion ffonio 101 neu 01633 642404.