Datgelu effaith economaidd dyrchafiad Abertawe i'r Uwch Gynghrair

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Clwb Abertawe oedd y clwb cyntaf o Gymru i chwarae yn yr Uwch Gynghrair

Fe fydd effaith economaidd tymor cyntaf Clwb Pêl-droed Abertawe yn yr Uwch Gynghrair yn cael ei datgelu mewn arolwg newydd.

Yr Elyrch oedd y clwb cyntaf o Gymru i gyrraedd yr Uwch Gynghrair yn 2011 gan orffen y tymor yn yr 11eg safle.

Credir fod y ddinas wedi elwa oddi ar y cae wrth i westai, tafarndai a'r cyngor sir nodi cynnydd yn eu gweithgareddau ers y dyrchafiad.

Bydd canlyniadau arolwg economaidd yn cael eu cyhoeddi am 11am ddydd Iau.

Roedd nifer yn credu na fyddai'r Elyrch yn aros yn y gynghrair fwy na thymor.

Cynnydd

Ond drwy guro rhai o'r enwau mawr fel Arsenal a Manchester City - aeth ymlaen i ennill y gynghrair - a chael gemau cyfartal yn erbyn Chelsea, Lerpwl a Tottenham Hotspur, fe wnaeth Yr Elyrch gryn argraff.

Ar hyn o bryd maen nhw yn yr wythfed safle ac yn paratoi i wyneb Arsenal yng Nghwpan yr FA ddydd Sul.

Ym mis Mai 2012 dywedodd y cyngor sir fod gweithgarwch ar wefan Bae Abertawe 44% yn uwch na'r flwyddyn flaenorol.

Ac mae 'na gynnydd hefyd wedi bod yn nifer y rhai sy'n aros yng ngwestai'r ddinas.

Yn ôl cyfarwyddwr Siambr Fasnach De Cymru, Graham Morgan, mae trefi hyd at 100 milltir o'r ddinas hefyd wedi elwa o lwyddiant Yr Elyrch.

"Ar gyfartaledd mae 'na 2,000-3,000 yn ymweld ar gyfer pob gêm gartref ac maen nhw wedi aros yn y ddinas neu'r ardal," meddai.

Dim syndod

"Mae gwaith yn cael ei wneud i geisio cael y bobl yma yn ôl i'r ddinas rywbryd yn y dyfodol gyda'u teuluoedd, ond mae'n gynnar ar gyfer hynny.

"Caiff yr Uwch Gynghrair ei gweld ar draws y byd ac felly mae Abertawe yn cyrraedd y llwyfan rhyngwladol.

"Gyda phobl yn dweud bod 'na 20 o gamerâu ym mhob gêm gartref a thua biliwn yn gwylio drwy'r byd mae 'na botensial arbennig i'r ddinas."

Ond dywedodd Phil Sumbler, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Abertawe nad yw hyn yn syndod.

"Mae'r ddinas a'r ardal ehangach wedi gweld eu proffil yn codi o ganlyniad i lwyddiant y clwb ac mae hynny yn siŵr o ddod a budd economaidd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol