Cadwraethwyr yn erbyn cynllun

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Quarry Battery Company: 'Mae'r cynllun yn cydfynd â'r ardal leol ...'

Mae cadwraethwyr wedi honni y bydd cynllun hydro-electrig gwerth £100 miliwn ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri yn sbwylio ardal hardd.

Dywedodd yr Open Spaces Society eu bod yn erbyn cynllun Glyn Rhonwy oherwydd y byddai'n "ddolur i'r llygad".

Yn ôl y cwmni Quarry Battery o Loegr, fe fydden nhw'n gwneud popeth i leihau unrhyw effeithiau o'r fath.

'Yn siomedig'

Dywedodd ysgrifennydd cyffredinol yr Open Spaces Society, Kate Ashbrook: "Rydym yn siomedig nad oes cyfeiriad at dir cyffredin yn y prif ddogfennau sy'n gysylltiedig â'r cais.

"Ac rydym yn annog y cyngor i wrthod y cais am ei fod yn anaddas mewn ardal o harddwch naturiol.

Mae'r cynllun yn seiliedig ar bwerdy trydan dŵr Dinorwig yn Llanberis.

Yno, mae dŵr yn cael ei bwmpio i fyny i'r llyn ar ben y mynydd pan mae trydan yn rhad.

Wedyn mae'n cael ei ryddhau i lawr drwy dyrbin er mwyn creu a gwerthu trydan.

Dywedodd Dave Holmes, rheolwr gyfarwyddwr Quarry Battery Company,: "Mae'r cynllun yn cydfynd â'r ardal leol lle mae tomenni llechi a llynnoedd.

'Creu swyddi'

"Bydd yn creu swyddi ac yn ecogyfeillgar.

"Mae'r Adran Ynni a Hinsawdd a'r Ymddiriedolaeth Carbon yn cydnabod bod storio a phwmpio yn lleihau allyriadau carbon.

"Bydd ychydig o dir yn cael ei golli ond rydym yn trafod tir yn ei le â thirfeddianwyr lleol."

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor sir: "Byddwn yn ystyried y cais yn unol â pholisïau cynllunio, gan gynnwys ymatebion i'r broses ymgyngori ...

"Bydd datblygu corfforol ar dir cyffredin angen caniatâd Stad y Goron."