Theatr newydd yn agor

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad o’r llun,
Mae Canolfan y Celfyddydau Ffwrnes yn rhan o ddatblygiad ehangach yn Llanelli

Mae canolfan y celfyddydau newydd yn Llanelli ar agor i'r cyhoedd.

Dyma'r tro cyntaf ers 1984 i adeilad pwrpasol sy'n gartref i'r celfyddydau gael ei adeiladau i'r gorllewin o Gaerdydd.

Mae'r ganolfan - Y Ffwrnes - ar gost o £15.2 miliwn yn rhan o brosiect ehangach i adnewyddu canol y dref.

Eisoes mae sinema pum sgrin wedi agor yn safle Porth y Dwyrain.

Mae £60 miliwn wedi ei fuddsoddi ym mhrosiect Porth y Dwyrain, ac mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn mis Ebrill.

Panto

Mae'r safle yn cynnwys llyfrgell newydd ac adeilad hanesyddol Llanelly House.

Y sioe gyntaf yn yr adeilad newydd yw pantomeim Aladdin.

Bydd y sioe yn cael ei llwyfannu tan Ionawr 20.

Roedd 'na berfformiad nos Wener wrth i swyddogion a gwahoddedigion fynychu'r agoriad swyddogol.

Dywedodd y Cynghorydd Meryl Gravell, Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio a Hamdden, Cyngor Sir Gâr: "Mae theatr y Ffwrnes yn mynd i fod yn academi wych ar gyfer y celfyddydau i fyfyrwyr Sir Gaerfyrddin ac i eraill ledled Cymru.

"Bydd hon ymhlith y theatrau mwyaf modern felly bydd y perfformiadau a'r digwyddiadau o'r radd flaenaf.

"Nid yw Sir Gaerfyrddin wedi cael theatr lle mae modd cynnal cynyrchiadau mawrion o'r blaen."

Hybu ymwelwyr

Dywedodd bod Theatr Elli wedi gwasanaethu'r dref am dros 30 mlynedd nad oedd yn gwbl addas gan mai sinema wedi'i haddasu oedd hi ac nad oedd modd cynnal cynyrchiadau mawr.

"Bellach mae gennym ni theatr bwrpasol aml-ddefnydd yn rhan o brosiect adfywio canol tref gwerth £60 miliwn," ychwanegodd.

"Hefyd mae'r prosiect yn cynnwys y ganolfan sinema Odeon fwyaf modern yn y sir, ynghyd â bwytai newydd a fydd yn rhoi hwb i nifer yr ymwelwyr â Llanelli ac i fusnesau'n gyffredinol yn Llanelli.

"Bydd popeth wedi'i gwblhau erbyn mis Ebrill a bydd £7.6 miliwn arall yn cael ei wario ar wella strydoedd canol y dref er mwyn cysylltu'r tramwyfeydd siopa â datblygiad newydd Porth y Dwyrain drwy osod goleuadau, cerfluniau, a chanopïau, a thrwy wella ffasadau."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol