11.7% yn llai am fynd i brifysgol

  • Cyhoeddwyd
Myfyrwyr
Disgrifiad o’r llun,
Hyd yn hyn mae gostyngiad o 11.7% yng Nghymru

Hyd yn hyn mae gostyngiad wedi bod yn nifer y myfyrwyr sy' wedi gwneud cais i fynd i brifysgol yn 2013.

Mae'r ffigyrau diweddara yn dangos gostyngiad o 11.7% yng Nghymru, bron dwbl y gostyngiad yn Lloegr (6.5%).

Mae gostyngiad o 3.9% yn yr Alban tra bod y rhai ymgeisiodd yng Ngogledd Iwerddon wedi codi 0.5.%.

Y diwrnod cau er mwyn gwneud cais ar gyfer Hydref 2013 yw Ionawr 15 ond mae modd gwneud cais hwyr.

Dywedodd llefarydd ar ran Ucas, y corff sy'n prosesu ceisiadau, eu bod yn disgwyl mwy o geisiadau.

40%

Roedd tystiolaeth y blynyddoedd diweddar yn awgrymu y byddai hyd at 40% o geisiadau yn eu cyrraedd yn y mis olaf, meddai.

Dywedodd Dr Philip Dixon o undeb darlithwyr ac athrawon ATL Cymru ei fod yn synnu at y gostyngiad yng Nghymru.

"Mae'n bosib na all rhai fforddio mynd i'r brifysgol yn yr hinsawdd economaidd bresennol.

"Ond hefyd mae rhai ieuenctid yn eithaf craff.

"Mae yna nifer yn meddwl pam bod angen mynd i brifysgol am dair blynedd a chael dyled o £40,000 - a hynny heb sicrwydd o swydd sy'n talu'n dda.

"Mae rhai am geisio trio eu lwc yn y farchnad swyddi mor fuan â phosib."

Yn hen

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod y manylion yn hen ac o bosib ddim yn rhoi darlun cyflawn.

"Mae'r penderfyniad i fynd i addysg uwch yn un i'r unigolyn.

"Byddai rhai pobl ifanc yn penderfynu chwilio am waith neu gyfnod o hyfforddiant.

"Beth bynnag yw'r dewis, rydym o'r farn bendant na ddylai pobl ifanc o Gymru beidio ag ystyried mynd i'r brifysgol oherwydd diffyg arian neu gefnogaeth.

"Dyna pam yr ydym yn darparu yr hyn yr ydym yn credu yw'r sustem orau ar gyfer cyllido myfyrywr, gan gynnwys cefnogaeth i fyfyrwyr lle bynnag maen nhw am astudio."