Prifysgol y Drindod Dewi Sant: Mwy o ddiswyddiadau?

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Adroddiad Aled Scourfield

Mae BBC Cymru ar ddeall y gallai rhagor o bobl golli eu swyddi ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Yn 2009 collodd 46 o bobl eu swyddi ym Mhrifysgol Cymru Llanbedr-Pont-Steffan fisoedd cyn iddyn nhw uno â Choleg y Drindod Caerfyrddin yn 2010.

Mae cyfnod ymgynghori wedi dechrau, ond dydi hi ddim glir faint o swyddi allai gael eu colli y tro hwn.

Deellir bod staff wedi eu hysbysu y gall mwy o doriadau effeithio nifer o adrannau.

'Ailstrwythuro'

Mae'r rhain yn cynnwys yr adrannau Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol Astudiaethau Islamaidd, Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Busnes, Cyfrifiadureg, Marchnata a Chyfathrebu, a Chymraeg ac Astudiaethau Dwyieithog.

Disgrifiad o’r llun,
Y Brifysgol yn Llanbedr Pont Steffan ydi'r brifysgol hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Caergrawnt a Rhydychen

Mae Undeb y Myfyrwyr y brifysgol wedi galw ar yr Is-Ganghellor, Medwyn Hughes, i dderbyn gostyngiad sylweddol i'w gyflog oherwydd bod y sefydliad yn wynebu cyfyngiadau ariannol.

Mae dros 300 o bobl wedi arwyddo deiseb ar-lein yn galw ar gyflog Yr Athro Hughes i aros yn £140,000 am y pum mlynedd nesaf.

Ym mis Hydref y llynedd unodd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe ac mae 13,000 o fyfyrwyr yn astudio yn y sefydliad.

Llai o brifysgolion

Mae Gweinidog Addysg Cymru wedi dweud bod angen lleihau nifer y prifysgolion yng Nghymru.

Dywedodd llefarydd ar ran y Brifysgol eu bod yn ailstrwythuro rhai adrannau.

Ychwanegodd fod y brifysgol am wneud rhai adrannau lle mai niferoedd y myfyrwyr yn llai na'r disgwyl yn fwy effeithiol ond bod y brifysgol hefyd am fuddsoddi mewn adrannau gyda niferoedd uchel o fyfyrwyr.

"Nid oes gan yr ymarfer hwn unrhyw gysylltiad ag uno gyda Phrifysgol Fetropolitan Abertawe," meddai'r llefarydd.

"Mae'r broses ymgynghori yn parhau ac mae'r brifysgol yn cynnal trafodaethau â'r undebau llafur perthnasol.

"Nid yw rhai swyddogaethau wedi eu cynnwys fel rhan o'r strwythurau newydd ac mae staff wedi cael eu hysbysu ynglŷn â'r newidiadau.

"Rydym yn gobeithio rheoli'r newidiadau drwy nifer o becynnau diswyddo gwirfoddol ac, lle bo modd, adleoli swyddi."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol