Pobol leol yn gobeithio sefydlu mudiad wedi tirlithriad Ystalyfera

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r tir yn dal i symud yn ardal Pant-teg

Mae pobol leol yn gobeithio sefydlu mudiad yn Ystalyfera ar ôl cyfarfod cyhoeddus.

Roedd 150 o bobl yn bresennol yn y neuadd gymunedol nos Iau yn trafod y tirlithriad diweddar.

Nod y mudiad fydd pwyso ar y cyngor i wneud gwaith diogelwch ond mae'r cyngor wedi dweud y bydd gwaith cychwynnol o fewn dyddiau.

Ar Ragfyr 22 llithrodd miloedd o dunelli o bridd yn ardal Pant-teg yn sgil y glaw diweddar.

Bu'n rhaid i drigolion 13 o gartrefi symud ac mae wyth o deuluoedd wedi eu cynghori i beidio â dychwelyd tra bod peirianwyr yn asesu'r sefyllfa.

Mae un o'r priffyrdd ar gau bron pythefnos wedi'r tirlithriad a chryn feirniadu ynglŷn â'r oedi cyn clirio'r annibendod.

Ansefydlogi

Dywedodd swyddogion y cyngor fod y glaw dros wyliau'r Nadolig wedi ansefydlogi'r tir ymhellach.

Disgrifiad,
Adroddiad Gwenfair Griffith

"Mae'n bryd i ni sefyll 'da'n gilydd," meddai'r cynghorydd cymunedol lleol Tony Randall wrth y cyfarfod.

"Os y'n ni'n sefyll ar ben ein hunen ewn ni ddim i unlle."

Dywedodd y Cynghorydd Rosalyn Davies, sy'n cynrychioli ardal Godre'r Graig ar Gyngor Sir Castell-nedd Port Talbot, y byddai'r mudiad yn rhoi pwysau ar y cyngor i wneud y gwaith angenrheidiol.

Pryderon

Roedd y cyngor wedi gwneud gwneud gwaith clirio yn yr ardal cyn y Nadolig wedi pryderon rhai trigolion.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Mae peirianwyr arbenigol wedi bod yn archwilio.

"Mae'r sefyllfa'n ansefydlog ac roedd pryder am y tir sy' ddim wedi symud.

"Felly mae angen archwilio er mwyn gwybod beth yn gymwys yw'r sefyllfa."

Mae'r trigolion wedi cael gwybod y bydd cwmni o arbenigwyr yn gwneud y gwaith clirio ac unrhyw waith atgyweirio sydd ei angen.

Ond mae'n debyg na fydd gwaith clirio tan y bydd adroddiad ddiwedd y mis.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol