Ysgol breifat Kings Monkton: Dyledion o £350,000

  • Cyhoeddwyd
Ysgol Kings MonktonFfynhonnell y llun, CfBT Education Trust
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan Ysgol Kings Monkton yng Nghaerdydd ddyledion o £350,000.

Gallai un o ysgolion annibynnol hynaf Cymru gau os na fydd modd dod o hyd i brynwr.

Mae gan Ysgol Kings Monkton yng Nghaerdydd ddyledion o £350,000.

Mewn cyfarfod â rhieni nos Iau rhybuddiodd ymddiriedolaeth yr ysgol y byddai'n rhaid cau ym mis Medi os na fydd modd codi digon o arian.

Clywodd rhieni fod 230 o ddisgyblion ond bod angen 265 i glirio'r ddyled.

£8,000

Mae'r ysgol, sydd yn cyflogi 60 aelod o staff, yn codi £8,000 y flwyddyn ar gyfer addysg breifat.

Ers pedair blynedd mae ymddiriedolaeth fuddsoddodd £750,000 yn yr ysgol wedi bod yn rheoli'r ysgol.

Dywedodd Jonathan Greenwood, cadeirydd yr ymddiriedolwyr, ei bod yn debygol bod yr ysgol wedi colli £250,000 yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Ychwanegodd fod yr ysgol yn dal i weithredu er ei bod mewn dyled.

"Ond ym mis Rhagfyr penderfynodd yr ymddiriedolwyr nad oedden nhw'n dal yn gallu cynnig y gefnogaeth am resymau economaidd ac eraill," meddai.

"Bydd y gefnogaeth yn dod i ben yng nghanol mis Hydref 2013."

'Y peth gwaetha''

Dywedodd fod yr ymddiriedolaeth yn ystyried opsiynau fel uno ag ysgol arall neu adael i'r rhieni neu'r staff gymryd yr awenau.

"Y peth gwaetha' allai ddigwydd yw na fyddwn yn gallu darganfod partner, ysgol, neu grŵp o rieni fyddai'n fodlon cymryd yr awenau," meddai.

"Byddai hyn yn golygu y byddai'r ysgol yn gorfod cau. Fydden ni ddim yn gallu gweithredu am na allwn ni dalu ein costau."

Dywedodd un o'r rhieni, Maria Morgan, wrth BBC Cymru ddydd Gwener: "Mae'r rhieni wedi eu siomi ac yn flin oherwydd bod CfBT yn gwybod fod Kings Monkton yn ysgol wych er ei bod yn ei chael yn anodd yn ariannol oherwydd y sefyllfa economaidd."

Ychwanegodd fod yr ymddiriedolwyr wedi cymryd yr awenau bedair blynedd yn ôl i helpu'r ysgol ond nad oedd yr ymddiriedolwyr wedi llwyddo i gynyddu nifer y disgyblion.

"Yn fy marn i nid yw pedair blynedd yn gyfnod hir i roi cyfle i'r ysgol lwyddo," meddai.

Cafodd yr ysgol ei sefydlu ym 1995 ar ôl i ddwy ysgol, Coleg y Brenin a Monkton Hall uno.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol