Shelter Cymru: 'Nifer y digartref i gynyddu'

  • Cyhoeddwyd
Person digartref
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Shelter Cymru fod 26% o bobl gafodd eu holi yn dweud eu bod yn gorfod "brwydro drwy'r amser"

Mae mwy na chwarter pobl Cymru yn teimlo eu bod yn ei chael hi'n anodd cadw to dros eu pennau, yn ôl elusen.

Cafodd 203 o bobl yng Nghymru eu holi gan Shelter.

Dywedodd cyfarwyddwr Shelter Cymru, John Puzey, ei fod yn disgwyl y bydd nifer y digartref yn cynyddu yn 2013 oherwydd toriadau gwariant cyhoeddus.

Mae'r elusen hefyd yn pryderu ynglŷn â'r nifer o bobl sy'n defnyddio benthyciadau llog uchel er mwyn talu rhent neu forgais.

'Heriol'

Dywedodd Mr Puzey: "Rwy'n credu bod cynghorau lleol a'u partneriaid wedi gwneud yn dda iawn i atal y cynnydd mewn digartrefedd yn ystod y blynyddoedd diwethaf trwy ddulliau amgen.

"Ond yn y pen draw bydd y ffyrdd amgen hyn o daclo digartrefedd yn pallu ac fe fydd y sefyllfa yn heriol iawn yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Mae Shelter wedi cyhoeddi ffigyrau sy'n awgrymu bod 1.5 miliwn yn y Deyrnas Unedig yn ei chael hi'n anodd talu eu rhent neu forgais.

Holwyd 4,014 ar draws y DU, ac fe ddywedodd tua 26% o'r rheiny eu bod yn gorfod "brwydro drwy'r amser".

Miliwn

Mae ffigyrau'r elusen hefyd yn awgrymu bod bron i filiwn o bobl ym Mhrydain wedi defnyddio benthyciadau diwrnod cyflog i helpu talu eu rhent neu eu morgais yn 2012.

Dywedodd Mr Puzey nad oedd y ffigyrau yn syndod iddo.

"Mae mwy o bobl yn ei chael hi'n anodd talu eu rhent neu eu morgais ac mae mwy'n poeni am golli eu cartrefi ac yn poeni am orfod torri'n ôl ar fwyd a gwres.

"Mae mwy o bobl yn defnyddio benthyciadau diwrnod cyflog i dalu eu biliau a thaliadau cardiau credyd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol