Elusen Ffagl Gobaith 'angen help yn gynt'

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Adroddiad Cemlyn Davies

Mae'r cyfrifwyr sy'n rheoli elusen wnaeth benderfynu dod i ben yn wirfoddol wedi awgrymu y gallai fod wedi ei hachub pe bai'r elusen wedi gofyn am help yn gynt.

Wedi cyfarfod o gredydwyr elusen Ffagl Gobaith yn Aberystwyth ddydd Gwener dywedodd Kerry Bailey ar ran y cyfrifwyr PKF y byddai wedi bod yn bosib ailstrwythuro'r elusen pe bai Ffagl Gobaith wedi gofyn am help.

Collodd 17 o bobl eu swyddi ym mis Rhagfyr wedi i Ffagl Gobaith, oedd yn helpu pobl ddifrifol wael, benderfynu dod i ben yn wirfoddol.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd John Hefin gymorth yr elusen

Ar y pryd dywedodd Ms Bailey ar ran y cyfrifwyr PKF na fyddai hyn yn effeithio ar gleifion am eu bod o dan ofal Bwrdd Iechyd Hywel Dda.

Yn ôl PKF, roedd yr elusen yn dibynnu'n fawr ar roddion ac wedi mynd i drafferthion oherwydd llif arian.

Mewn ymateb dywedodd llefarydd ar ran Ffagl Gobaith: "Dwi'n cytuno gydag asesiad PKF.

"Gyda chynnal Ffagl Gobaith yn well fyddai o ddim wedi dod i ben yn wirfoddol."

2000

Dydd Gwener dywedodd Ms Bailey ar ran PKF: "Mae'n deg i ddweud fod yr elusen wedi dioddef colledion yn rheolaidd ac mae'n bosib y gallai Ffagl Gobaith wedi cael ei ailstrwythuro'r pe bai'r elusen wedi gofyn am help yn gynt.

"Roedd yr elusen yn dibynnu'n helaeth ar roddion oedd wedi eu haddo ac roedden nhw o'r farn y gallan nhw wedi dal ati i weithredu eleni pe baen nhw wedi derbyn y rhoddion oedd wedi cael eu haddo.

"Mae'n wastad yn well i geisio cael help yn gynnar ac, o ganlyniad, mae'n bosib gweithredu i wella' sefyllfa."

Sefydlodd Elizabeth Murphy'r elusen yn 2000, gwasanaeth yn rhad ac am ddim i bobl Ceredigion a Dyffryn Dyfi.

O'u swyddfeydd yn Aberystwyth, Aberteifi a Machynlleth roedd yr elusen yn helpu cleifion a'u gofalwyr.

Y gred yw bod yr elusen wedi helpu cannoedd a chafodd gwaith Mrs Murphy ei gydnabod yn 2008 pan dderbyniodd yr MBE am ei gwasanaeth i'r gymuned yng Ngheredigion.

Mae'n chwe wythnos ers i'r cyfarwyddwr a chynhyrchydd teledu John Hefin farw yn ei gartref yn Y Borth.

Roedd wedi bod yn diodde' o ganser ers misoedd.

Ffynhonnell y llun, Beacon of Hope
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Elizabeth Murphy wedi codi arian i'r elusen yn 2005

'Anhygoel'

Dywedodd ei weddw, Elin Hefin, fod cyfraniad yr elusen yn arbennig.

"Doedd John na fi ddim yn sylweddoli nad oedd hosbis i ga'l 'ma," meddai.

"Dim ond am dridiau yr oedd nyrsys Ffagl Gobaith gyda ni ond roedden nhw'n anhygoel.

"Roedden ni mor ffodus ein bod ni gartre a bod John gyda'i deulu o'i gwmpas ac roedd hyn yn gysur mawr.

"Roeddwn i'n teimlo bod angylion wedi dod i achub fi ac rwy'n teimlo'n drist dros y bobl fydd ddim yn cael y gofal gawson ni."

Ym mis Rhagfyr cyhoeddodd Sefydliad Cymorth i Elusennau arolwg yn cynnwys ymateb 252 o uwch-swyddogion elusennau ym Mhrydain.

Roedd yr arolwg yn awgrymu bod un o bob chwe elusen yn poeni am fynd i'r wal eleni.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol