Wardeniaid traffig Ceredigion yn 'rhy eiddgar a llym'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth y wardeniaid o dan reolaeth y cyngor gychwyn ar eu gwaith ym Mehefin 2012

Mae wardeniaid traffig yng Ngheredigion yn cael eu cyhuddo o fod yn "rhy eiddgar" ar ôl i'r nifer o rybuddion ar gerbydau dreblu dros gyfnod o chwe mis.

Rhoddodd yr heddlu'r gorau i'r gwasanaeth ym mis Mai 2011.

Ond roedd hi'n fis Mehefin 2012 cyn i Gyngor Ceredigion gymryd yr awenau.

Yn ystod 2011 honnodd arweinwyr busnes Aberystwyth fod yna "anhrefn" ar strydoedd y dref am fod y gwasanaeth wardeiniaid traffig y dref wedi dod i ben.

Cyflwynodd wardeniaid traffig y sir 4,653 rhybudd ar gerbydau rhwng Mehefin 4 a Thachwedd 30 2012 o'i gymharu â'r 1,367 gafodd eu cyflwyno o dan yr hen drefn dan oruchwyliaeth yr heddlu rhwng mis Ebrill a mis Hydref 2010.

'Gwella llif traffig'

Mae BBC Cymru wedi gofyn am ymateb y cyngor sir ynglŷn â'r mater.

Mae arweinwyr busnes yn Aberystwyth ac Aberteifi yn honni bod y chwe Swyddog Gorfodi Sifil (SGS) newydd yn "rhy eiddgar" ac yn "rhy lym".

Dywedodd trysorydd Siambr Fasnach Aberystwyth, Lynne Gardner: "Roedden ni i gyd yn hapus i weld y wardeniaid yn dychwelyd i strydoedd y dref y llynedd.

"Mae eu presenoldeb wedi gwella llif traffig a lleddfu'r problemau parcio ond mae'n ymddangos eu bod yn rhy eiddgar yn eu gwaith.

"Rydym yn gymuned fechan ac rydym am annog pobl i ddod i mewn i'r dref a defnyddio siopau lleol."

'Digydymdeimlad'

Honnodd Paul Oakley, is-gadeirydd Siambr Fasnach Aberteifi fod y wardeniaid yn gorfodi siopwyr i adael canol y dref.

"Maen nhw'n rhy lym. Dydyn nhw ddim yn ddigon trugarog," meddai.

"Mae hyn yn gorfodi pobl i ddefnyddio meysydd parcio'r archfarchnadoedd y tu allan i ganol y dref sydd yn rhad ac am ddim.

Ffynhonnell y llun, BBC news online
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd nifer o geir eu parcio ar bafin yn Aberystwyth pan nad oedd 'na wardeiniaid

"Rwy'n deall fod yn rheoli parcio ond mae'r drefn gyfredol yn ddigydymdeimlad ac yn gam yn ôl o ystyried yr hinsawdd economaidd."

Yn ôl Cyngor Ceredigion mae'r rhybuddion wedi codi £135,230 mewn dirwyon yn y cyfnod dan sylw.

Dywed y cyngor fod yr incwm o'r dirwyon yn cael ei ddefnyddio i ariannu'r gwasanaeth.

"Gall yr incwm gael ei ddefnyddio gan yr awdurdod lleol i dalu am gostau cychwynnol y gwasanaeth, gwelliannau i'r gwasanaeth parcio neu welliannau i drafnidiaeth," meddai llefarydd ar ran y cyngor.

Ychwanegodd fod mwy o bobl wedi cydymffurfio â chyfyngiadau parcio ers i'r gwasanaeth newydd gael ei gyflwyno.

"O ganlyniad mae llif traffig wedi gwella ac mae mwy o lefydd ar gael i barcio yng Ngheredigion."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol