BBC Cymru Fyw

Menyw yn cael ei rhyddhau o gar ar ôl damwain ger

Published

Cafodd menyw ei rhyddhau o gar wedi i'r cerbyd daro coeden ar heol fynydd Y Rhigos nos Sul.

Roedd y ddamwain am 9:15pm ochr Treherbert ffordd yr A4061.

Llwyddodd diffoddwyr tân i ryddhau'r fenyw gyda help parafeddygon ond does dim gwybodaeth am ei chyflwr.