Gweithwyr yn colli eu gwaith

Cyhoeddwyd

Mae 30 o weithwyr wedi colli eu swyddi wrth gwmni adeiladu yn y canolbarth gael ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr.

Dywed y gweinyddwyr PKF fod J U bowen o'r Drenewydd ym Mhowys wedi rhoi'r gorau i fasnachu ddechrau Rhagfyr ac iddo gael ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr cyn y Nadolig.

Penderfynwyd gorfodi'r cwmni i gau gan iddo fethu a dod o hyd i ddigon o waith dros gyfnod y gaeaf, meddai PKF.

Cafodd y cwmni ei sefydlu yn 1979 gan wneud gwaith yng Nghymru a'r gororau.

Dywedodd Kerry Bailey, un o'r gweinyddwyr, fod 30 o saff wedi cael eu diswyddo cyn i'r gweinyddwyr gael eu penodi.

"Fe orfodwyd y cwmni i gau oehwydd ei fod wedi cwblhau prosiect mawr yn ddiweddar ac roedd wedi methu a dod o hyd i waith arall," meddai Ms Bailey.

"Fe wnaeth y cyfarwyddwyr gydnabod nad oedd y cwmni yn gallu dod o hyd i waith i'w cynnal dros gyfnod y gaeaf a gwnaed y penderfyniad anodd i gau gan ddiswyddo'r staff.

"Rydym ni'r gweinyddwyr nawr yn gwneud pob ymdrech i ddod o hyd i'r arian sy'n ddyledus i'r cwmni a hefyd eu hoffer. Rydym hefyd yn asesu gwerth y tir oedd yn eiddo i'r cwmni," meddai Ms Bailey.