Gwaith i uwchraddio Twnnel Conwy

  • Cyhoeddwyd
Twnnel ConwyFfynhonnell y llun, Nigel Chadwick
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y cynllun uwchraddio yn costio £2 miliwn

Bydd cam cyntaf rhaglen waith sylweddol gwerth £2 miliwn, i uwchraddio Twnnel Conwy ar ffordd ddeuol yr A55, yn dechrau'r wythnos hon.

Fe fydd system oleuadau newydd, gan ddefnyddio technoleg LED, yn cael ei gosod yn y twnnel ar gyfer y gwaith fydd yn para tua phedair wythnos.

Mae cyflymder wedi ei gyfyngu i 40 milltir yr awr tra bod y gwaith yn cael ei gwblhau ar y twnnel 21 oed.

Bydd y gwaith moderneiddio yn golygu defnyddio pedwar cilometr o geblau a 2,500 o lampau LED.

Dywed Llywodraeth Cymru y bydd technoleg LED yn ffordd fwy effeithiol o oleuo'r twnnel.

Bydd yn golygu defnyddio llai o ynni a llai o waith cynnal a chadw.

Dywedodd Gweinidog Trafnidiaeth Cymru, Carl Sargeant: "Mae Twnnel Conwy yn allweddol i economi'r gogledd.

"Mae sicrhau bod yr A55 yn cwrdd ag anghenion preswylwyr a busnesau lleol er mwyn gwella'r economi leol ac adfywio'r ardaloedd cyfagos yn hollbwysig.

"Mae gwneud Twnnel Conwy yn fwy dibynadwy yn rhan hanfodol o hynny."

Chwefror 10

Yn ôl Llywodraeth Cymru, fe fydd gwneud y gwaith nawr yn sicrhau fod cyn lleied â phosib o amharu ar lif traffig.

Ar y dechrau, bydd y twnnel dwyreiniol yn cael ei gau dros nos ar Ionawr 8 a 9, gyda thraffig mewn gwrthlif yn y twnnel tua'r gorllewin.

Wedi i'r gwaith orffen ar yr ochr yna o'r twnnel, bydd y twnnel tua'r gorllewin yn cael ei gau yn llwyr drwy'r dydd a'r nos am hyd at bedair wythnos a thraffig i'r ddau gyfeiriad yn defnyddio'r twnnel dwyreiniol.

Dywed Llywodraeth Cymru eu bod yn gobeithio cwblhau'r gwaith erbyn dydd Sul, Chwefror 10.

Cafodd y twnnel, sy'n mynd o dan Afon Conwy, ei agor gan y Frenhines yn 1991.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol