Ysgol John Beddoes i golli ei chweched dosbarth?

  • Cyhoeddwyd
Ysgol John BeddoesFfynhonnell y llun, Powys council
Disgrifiad o’r llun,
Ysgol John Beddoes fyddai'r ysgol gyntaf ym Mhowys i golli ei chweched dosbarth

Gallai rhai myfyrwyr ym Mhowys orfod teithio i Loegr i dderbyn eu haddysg os bydd cynllun i gael gwared ag addysg ôl 16 yn cael ei gymeradwyo.

Ddydd Mawrth bydd cabinet Cyngor Powys yn trafod cais i beidio ariannu unrhyw gwrs ar gyfer disgyblion blwyddyn 12 yn Ysgol Uwchradd John Beddoes, Llanandras o fis Medi ymlaen.

Yn ôl adroddiad fydd yn mynd gerbron y cabinet, dim ond wyth myfyriwr blwyddyn 12 sydd yn astudio cyrsiau yn yr ysgol ar hyn o bryd.

Dywed yr adroddiad fod hyn yn costio £20,850 y disgybl.

Mesurau arbennig

Pe bai'r cynllun yn cael ei gymeradwyo, Ysgol John Beddoes fyddai'r un gyntaf ym Mhowys i golli ei chweched dosbarth.

Disgrifiad,

Cemlyn Davies fu'n sôn mwy wrth Nia Thomas ar y Post Cynta' ddydd Mawrth.

Mae'r adroddiad yn argymell y dylai arian fod ar gael i alluogi'r myfyrwyr hyn i orffen eu cyrsiau yn 2014, ond ni ddylai unrhyw gwrs blwyddyn 12 gael ei ariannu o fis Medi.

Daw'r argymhelliad fis ar ôl i fesurau arbennig gael eu gosod ar Ysgol John Beddoes yn dilyn adroddiad beirniadol gan Estyn.

Mae'r pum cynghorydd sir sy'n cynrychioli pobl sy'n byw o fewn dalgylch yr ysgol wedi datgan eu pryder ynglŷn ag effaith y cynllun ar ddisgyblion.

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd y cynghorwyr y byddai cydweithio ag Ysgol Lady Hawkins yn Kington, sydd dros y ffin yn Lloegr, yn galluogi addysg ôl 16 i barhau yn yr ardal.

Maen nhw'n annog y cabinet i ystyried yr opsiwn hwn cyn dileu'r cyllid.

Yn ôl y datganiad, gallai cael gwared â chweched dosbarth Ysgol John Beddoes arwain at ddisgyblion iau yn cael eu trosglwyddo i ysgolion eraill sy'n cynnig addysg ôl 16, fyddai'n effeithio ar safonau'r ysgol.

Mae'r cynghorwyr wedi annog y cabinet i ohirio unrhyw benderfyniad am y cynllun tan i'r manylion llawn ynglŷn ag effaith ar ddisgyblion gael eu cyflwyno mewn adroddiad i gyfarfod nesaf y cabinet.

Diffygion

Fe wnaeth arolygwyr Estyn ymweld ag Ysgol John Beddoes ym mis Hydref cyn cyhoeddi adroddiad beirniadol ynghylch safonau'r ysgol ym mis Rhagfyr.

Mae swyddogion o Bowys a Cheredigion wedi cael eu hanfon i'r ysgol er mwyn cefnogi'r staff.

Mae'r cyngor sir nawr yn llunio cynllun i fynd i'r afael â'r diffygion a gofnodwyd yn yr adroddiad.

Bydd y cynllun yn cael ei gyflwyno i Estyn ac yna bydd arolygwyr yn ymweld yn gyson â'r ysgol.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Powys nad oedd y cais fydd yn mynd gerbron y cabinet ddydd Mawrth yn rhan o'r cynllun i fynd i'r afael â diffygion yr ysgol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol