Siddiqi: 'Ddim yn rhan o'r drosedd'

  • Cyhoeddwyd
Aamir SiddiqiFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Aamir Siddiqi ei drywanu i farwolaeth ger drws ffrynt ei gartref

Mae un o'r diffynyddion yn achos llofruddiaeth Aamir Siddiqi wedi gwadu bod ganddo unrhyw ran yn y drosedd.

Hefyd mae Ben Hope, 39 oed, wedi gwadu bod yn rhan o'r ymosodiad ar y llanc 17 oed a'i rieni yn eu cartre' yng Nghaerdydd ym mis Ebrill 2010.

Yn Llys y Goron Abertawe gwadodd Mr Hope dystiolaeth ei gyd-ddiffynnydd Jason Richards, 38 oed.

Mae'r ddau wedi gwadu llofruddio Aamir a cheisio llofruddio ei rieni.

Roedd Mr Richards wedi honni bod Mr Hope wedi bod yng nghwmni dyn o ogledd Lloegr ddiwrnod y llofruddiaeth ac wedi dychwelyd yn waed drosto i gyd.

Yn ôl Mr Hope, dywedodd Mr Richards wrtho y diwrnod canlynol ei bod yn bosib ei fod wedi lladd rhywun.

'Ffantasi'

Pan ofynnwyd iddo sut yr oedd wedi ymateb i hyn, dywedodd Mr Hope nad oedd wedi gwrando ar yr honiad o ddifri a bod Mr Richards yn "tueddu i fyw mewn byd ffantasi".

Wedyn gofynnodd ei fargyfreithiwr, David Aubrey QC, iddo a oedd yn rhan o lofruddio Aamir Siddiqi neu'r ymosodiad ar ei ei rieni.

"Nac oeddwn," oedd yr ateb.

Mae'r erlyniad wedi honni bod Jason Richards a Ben Hope wedi cael eu talu i ladd rhywun ond wedi mynd i'r tŷ anghywir.

Y diwrnod y cafodd Aamir ei ladd, meddai Mr Hope, roedd wedi mynd i dŷ Mr Richards yng Nghaerdydd er mwyn gwylio'r teledu.

Wedyn cymerodd ddos arall o gyffuriau.

'Cyffurie'

"Wnes i ddim sylweddoli beth oedd yn digwydd nes iddo fy nihuno i," meddai.

Gwyliodd y rheithgor glipiau lluniau teledu cylch cyfyng o'r ddau'n cerdded ar hyd Heol y Gogledd ryw awr wedi'r llofruddiaeth.

Dywedodd Mr Hope wrth ei fargyfreithiwr: "Roeddwn i'n cerdded bob siâp oherwydd dylanwad y cyffurie."

Clywodd y llys ei fod yn cario amlen yn cynnwys £1,500 oherwydd iddo werthu cyffuriau.

Mae'r achos yn parhau.