'Ymroddgar a deallus'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Roedd W J Williams yn 82 oed

Bu farw cyn arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, W J Williams, yn 82 oed.

Bu farw Mr Williams ddydd Gwener ac fe fydd ei angladd ddydd Sadwrn, Ionawr 12, yng Nghapel Nyth Clyd, Talwrn ger Llangefni.

Daeth y cyn brifathro yn rhan o fyd llywodraeth leol pan gafodd ei ethol yn gynghorydd i hen Gyngor Bwrdeistref Ynys Môn.

Bu'n cynrychioli ward Llanddyfnan - yn ddiweddarach ar Gyngor Sir Ynys Môn oherwydd ad-drefnu llywodraeth leol yn 1996 - am 48 mlynedd tan iddo ymddeol o'r cyngor yn 2008.

Roedd yn weithgar mewn sawl maes arall a bu'n aelod o Gyngor Chwaraeon Cymru, Llys Coleg Prifysgol Gogledd Cymru (ddaeth yn Brifysgol Bangor yn ddiweddarach), a Phwyllgor Defnyddwyr y Rheilffyrdd.

'Trist iawn'

Bu'n arweinydd Cyngor Môn dros ddau gyfnod - Ebrill 1998 tan Fai 1999 a hefyd am ddwy flynedd rhwng 2004 a 2006 - a bu'n aelod o weithgor y cyngor gyda chyfrifoldeb am ddatblygu economaidd, gan gynnwys twristiaeth a thrafnidiaeth.

Yn 2005 derbyniodd yr MBE am ei wasanaeth i lywodraeth leol.

Mae Aelod Seneddol Ynys Môn, Albert Owen, wedi cyhoeddi teyrnged a dweud: "Trist iawn oedd dysgu am farwolaeth W J Williams a hoffwn anfon fy nghydymdeimladau dwys i'w deulu.

"'Roedd W J yn ŵr hynod ymroddgar a deallus a bu'n was ffyddlon i'w gymuned leol ac i Ynys Môn ar draws y blynyddoedd.

"Yn ystod ei gyfnod fel Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn cefais nifer fawr o gyfarfodydd gydag ef i drafod y problemau oedd yn wynebu'r ynys.

"Roedd ganddo gariad mawr at yr ynys a'i thrigolion.

'Yn fawr iawn'

"Bob amser roedd yn dadlau achosion Ynys Môn yn glir a chadarn gydag arddull unigryw, ddeallus a synhwyrol a thrwy hyn enillodd barch gweinidogion ac uwchswyddogion yn San Steffan a Chaerdydd.

"Eang iawn oedd ei ddiddordebau ac roedd sglein ddireidus ar ei hiwmor.

"Roedd bob tro yn gwmni da a byddaf yn teimlo ei golled yn fawr iawn."

Dywedodd arweinydd yr awdurdod, y Cynghorydd Bryan Owen: "Roedd W J yn ddyn yr ynys a bu'n gweithio'n ddiflino dros ei filltir sgwâr a thros yr ynys yn ystod ei flynyddoedd lawer mewn llywodraeth leol.

"Roedd wrth ei fodd gyda chwaraeon, yn enwedig fel cyn ddyfarnwr pêl-droed, ac roedd ganddo ddiddordeb mawr ym materion trafnidiaeth ac Ewropeaidd.

"Daeth ei gyfnod gyda Chyngor Sir Ynys Môn i ben gyda blwyddyn fel cadeirydd yn 2007-08 - diweddglo priodol i yrfa lewyrchus fel un o weision cyhoeddus mwyaf uchel ei barch ar Ynys Môn.

"Roedd yn llysgennad gwych i Ynys Môn, ac fe fydd colled fawr ar ei ôl."