ASau'n pleidleisio ar fudd-daliadau

Cyhoeddwyd
George OsborneFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cyhoeddodd y Canghellor George Osborne y newidiadau ym mis Rhagfyr

Bydd ASau'n pleidleisio ar gynllun y llywodraeth i gyfyngu'r codiad blynyddol ar gyfer nifer o fudd-daliadau i 1% yn ystod y tair blynedd nesaf.

Yn hanesyddol, mae budd-daliadau wedi eu codi yn unol â chyfraddau chwyddiant, ac roedd yna gynnydd o dros 5% yn 2012-13.

Mae Llafur yn gwrthwynebu'r newid, gan ddadlau y byddai'n golygu cwtogi gwerth budd-daliadau mewn termau real.

Dywed y glymblaid fod y cynnydd mewn cyflogau sector gyhoeddus wedi ei gyfyngu i 1%, ac na ddylai'r codiadau mewn budd-daliadau fod yn uwch na'r cynnydd mewn cyflogau.

Mae'r cynllun yn cynnwys y lwfans ceisio gwaith, y lwfans cefnogaeth a chymorth, cymhorthdal incwm, elfennau o fudd-dal tai, lwfans mamolaeth, tal mamolaeth, tal tadolaeth, ac elfennau o gredydau treth.

Nid yw'n cynnwys budd-daliadau anabledd, pensiwn y wladwriaeth na chredyd pensiwn.

£1.9 biliwn

Amcangyfrifir y byddai'r cynllun yn arbed £1.9 biliwn y flwyddyn erbyn 2016.

Yr wythnos ddiwethaf, cyhoeddodd yr Adran Gwaith a Phensiynau ymchwil yn awgrymu bod budd-daliadau ar gyfer pobl ddi-waith wedi codi 20% yn ystod y pum mlynedd diwethaf, o'i gymharu â chodiad o 12% ar gyfartaledd mewn cyflogau yn y sector breifat.

Ond mae ymgyrchwyr yn dadlau y bydd y newid yn golygu bod teuluoedd yn ei chael hi'n anodd cael deupen llinyn ynghyd.

Yn ôl Chris Johns, pennaeth Oxfam Cymru, mae lefel budd-daliadau ar hyn o bryd yn is o'i gymharu ag incwm cyfartalog nac ar unrhyw adeg ers yr Ail Ryfel Byd, ac os yw budd-daliadau yn codi 1% tra bod cost byw yn codi 4%, bydd pobl yn ei chael hi'n anodd talu eu biliau.

Yn siarad ar y Post Cyntaf, gofynnodd "Ydy e'n deg i ddisgwyl i filoedd ar filoedd o bobl i droi at fanciau bwyd, i anfon eu plant i'r ysgol heb frecwast, i gael tai oer?"

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol