Barnwr yn apelio am wybodaeth am gamdriniaeth

  • Cyhoeddwyd
Bryn Estyn care home in North Wales in 1992Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
The child abuse allegations date back to the 1970s and 80s

Mae'r barnwr sy'n arwain adolygiad o'r ymchwiliad i achosion cam-drin mewn cartrefi gofal yng ngogledd Cymru wedi apelio am dystion.

Mrs Ustus Macur sy'n adolygu Ymchwiliad Waterhouse oedd yn canolbwyntio ar honiadau'n dyddio'n ôl i 1974.

Roedd amheuon nad oedd yr ymchwiliad, o dan arweiniad Syr Ronald Waterhouse ac a gyhoeddwyd yn 2000, wedi ymchwilio i rai honiadau.

Arweiniodd yr honiadau at lansio ymchwiliad o'r newydd y llynedd.

Mae adolygiad Macur yn edrych ar delerau Ymchwiliad Waterhouse, a lansiwyd yn 1996 ac a ganolbwyntiodd ar gam-drin mewn cartrefi gofal yn siroedd Gwynedd a Chlwyd.

Tystiolaeth bellach

Comisiynwyd yr adolygiad wedi i un tyst honni nad oedd Syr Ronald Waterhouse wedi canfod gwir faint y broblem.

Mae'r barnwr yn ystyried a oedd rhai honiadau penodol oedd heb eu cynnwys ac mae wedi annog unigolion a grwpiau eraill i gyflwyno tystiolaeth bellach.

Dywedodd: "I sicrhau ein bod yn gallu ymchwilio'n drwyadl i'r honiadau na chafodd camdriniaeth yng nghartrefi gofal yng ngogledd Cymru ei thrin yn ddigon manwl yn Ymchwiliad Waterhouse, rwy'n chwilio am farn bellach ar yr ymchwiliad hwn.

"Rydym eisiau clywed gan gymaint o unigolion a grwpiau â phosib.

"Mae'r papur hwn yn cynnig cyfle i bobl a sefydliadau gynnig gwybodaeth a thystiolaeth allai helpu rhoi rhai atebion."

Ochr yn ochr â'r adolygiad hwn, mae yna ymchwiliad ar wahân yr Asiantaeth Troseddau Prydeinig i'r modd y deliodd yr heddlu gyda'r achos yn wreiddiol ac unrhyw honiadau a wnaethpwyd yn ddiweddarach.

Fis diwetha' cyhoeddodd yr asiantaeth eu bod wedi derbyn gwybodaeth gan 105 o ddioddefwyr ers mis Tachwedd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol