Ysgol yn colli ei chweched dosbarth

  • Cyhoeddwyd
Ysgol John BeddoesFfynhonnell y llun, Powys council
Disgrifiad o’r llun,
Ysgol John Beddoes yw'r ysgol gyntaf ym Mhowys i golli ei chweched dosbarth

Mae Cabinet Cyngor Powys wedi penderfynu peidio â chyllido cyrsiau Blwyddyn 12 yn Ysgol John Beddoes yn Llanandras o fis Medi ymlaen.

Roedd gwrthwynebiad i'r cynllun a rhai yn dadlau y gallai colli'r chweched dosbarth yn llwyr arwain at fwy o ddisgyblion yn mynd i Loegr i gael eu haddysg.

Yn ôl adroddiad gerbron y cabinet dim ond wyth myfyriwr Blwyddyn 12 sy'n astudio cyrsiau yn yr ysgol ar hyn o bryd.

Dywedodd yr adroddiad fod hyn yn costio £20,850 y disgybl.

Mesurau arbennig

Ysgol John Beddoes yw'r un gyntaf ym Mhowys i golli ei chweched dosbarth.

Disgrifiad,

Cemlyn Davies fu'n sôn mwy wrth Nia Thomas ar y Post Cynta' ddydd Mawrth.

Ond y mae arian yn dal ar gael fel bod modd i'r wyth myfyrwyr orffen eu cyrsiau yn 2014.

Daw'r argymhelliad fis ar ôl i fesurau arbennig gael eu cyflwyno yn Ysgol John Beddoes wedi adroddiad beirniadol Estyn.

Mae'r pum cynghorydd sir sy'n cynrychioli pobl dalgylch yr ysgol wedi datgan eu pryder ynglŷn ag effaith y cynllun ar ddisgyblion.

Dywedodd y cynghorwyr y byddai cydweithio ag Ysgol Lady Hawkins yn Kington, sydd dros y ffin yn Lloegr, yn galluogi addysg ôl 16 i barhau yn yr ardal.

Roedden nhw wedi annog y cabinet i ystyried yr opsiwn hwn cyn dileu'r cyllid.

Yn ôl y datganiad, gallai cael gwared ar Flwyddyn 12 Ysgol John Beddoes arwain at ddisgyblion iau yn cael eu trosglwyddo i ysgolion eraill sy'n cynnig addysg ôl 16.

Byddai hyn yn effeithio ar safonau'r ysgol.

Anogodd y cynghorwyr y cabinet i ohirio unrhyw benderfyniad am y cynllun tan i'r manylion llawn am yr effaith ar ddisgyblion gael eu cyflwyno mewn adroddiad i gyfarfod nesaf y cabinet.

Diffygion

Fe wnaeth arolygwyr Estyn ymweld ag Ysgol John Beddoes ym mis Hydref cyn cyhoeddi adroddiad beirniadol ynghylch safonau'r ysgol ym mis Rhagfyr.

Mae swyddogion o Bowys a Cheredigion wedi cael eu hanfon i'r ysgol er mwyn cefnogi'r staff.

Mae'r cyngor sir nawr yn llunio cynllun i fynd i'r afael â'r diffygion a gofnodwyd yn yr adroddiad.

Bydd y cynllun yn cael ei gyflwyno i Estyn ac yna bydd arolygwyr yn ymweld yn gyson â'r ysgol.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Powys nad oedd y cais aeth gerbron y cabinet ddydd Mawrth yn rhan o'r cynllun i fynd i'r afael â diffygion yr ysgol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol