Ymgais i wella delwedd canol tref

  • Cyhoeddwyd
Wrexham's Butchers Market, off High StreetFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhai siopau mawr fel Marks and Spencer a Boots wedi gadael Stryd Fawr Wrecsam

Bydd cynllun yn cael ei sefydlu i geisio gwella delwedd tref fwyaf y gogledd er mwyn hybu masnach yno.

Bydd cynghorwyr Wrecsam yn cyfarfod ddydd Mercher er mwyn ystyried sut i wella y ddelwedd sydd gan bobl o ganol y dref.

Dros y blynyddoedd diweddar, mae rhai o'r enwau mawr fel Marks and Spencer a Boots wedi symud o'r Stryd Fawr i ganolfan siopa cyfagos.

Ond dywed y cyngor bod hyder busnesau a masnachwyr ar i fyny er gwaetha' nifer o flynyddoedd anodd.

'Cynulleidfa newydd'

Dywedodd rheolwr canol tref Wrecsam, Isobel Garner, mai'r nod oedd adnabod elfennau positif y dref ac adeiladu ar hynny.

Dywedodd: "Mae'r dref wedi newid yn eitha' dramatig dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

"Mae hi bellach yn dref prifysgol, ac maen ganddi felly gynulleidfa allweddol newydd."

Nod y cynllun yw dyfeisio ymgyrch hybu sy'n targedu busnesau yn y dref, y cyfryngau a siopwyr.

Dywed yr awdurdod lleol eu bod am hybu cymeriad Wrecsam ynghyd â chyfeillgarwch a natur hamddenol y lle.

Bydd gwefan newydd yn cael ei chreu i ganolbwyntio ar atyniadau a digwyddiadau , ac fe fydd unedau siopa gwag yn cael eu haddurno'n ddeniadol.

Arolwg

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Mae'r canran o unedau gwag yng nghanol trefi yn aml yn cael ei ddefnyddio fel mesur o fywiogrwydd y lle.

"Yn Hydref 2012, roedd y raddfa o siopau gwag yn genedlaethol yn 11.3%."

Ond mae nifer yr unedau gwag yn Wrecsam wedi gostwng yn is na'r cyfartaledd cenedlaethol, ac mae'r raddfa yno bellach yn 10%.

Dangosodd arolwg o fusnesau'r dref yn Hydref 2011 bod y busnesau wedi gweld cynnydd o 100% mewn trosiant, a phan gafodd yr arolwg ei wneud eto flwyddyn yn ddiweddarach roedd dau allan o bob tri busnes yn dweud bod trosiant naill ai wedi codi neu wedi aros yr un peth.

Ychwanegodd Ms Garner: "Mae hyder wedi tyfu dros y ddwy flynedd ddiwethaf, ond rhaid i ni beidio llaesu dwylo."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol