Mân driniaethau yn cael eu canslo mewn pedwar ysbyty

Ysbyty Bronglais Image copyright BBC news grab
Image caption Daeth y newidiadau i rym yn y pedair ysbyty ddydd Mawrth

Mae mân driniaethau wedi eu canslo yn rhai o ysbytai'r canolbarth a'r gorllewin oherwydd cynnydd yn nifer y cleifion sydd angen gofal brys.

Mae pedair o ysbytai Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi eu heffeithio, sef Bronglais yn Aberystwyth, Glangwili yng Nghaerfyrddin, Y Tywysog Philip yn Llanelli a Llwynhelyg yn Hwlffordd.

Daeth y newidiadau i rym ddydd Mawrth.

Mae'r bwrdd iechyd yn mynnu taw cleifion brys yw eu blaenoriaeth gan ychwanegu nad oes effaith ar driniaethau i gleifion canser.

'Adolygu'r sefyllfa'

Dywed y bwrdd iechyd fod staff yn cael eu trosglwyddo o adrannau nad ydynt yn delio ag achosion brys.

Dywedodd Dr Sue Fish, cyfarwyddwr meddygol Bwrdd iechyd Hywel Dda: "Rydym yn parhau i wneud pob ymdrech i leihau'r oedi o ran llawdriniaethau sydd wedi eu trefnu.

"Rydym yn darparu gwelyau ychwanegol ar wardiau ac mewn cyfleusterau gofal difrifol ac rydym yn trosglwyddo staff i ddelio â'r cynnydd yn y gweithgaredd.

"Rydym yn parhau i adolygu'r sefyllfa yn ddyddiol."

Yn ôl Jeremy Williams, Cadeirydd Rhaglen Gofal heb ei Gynllunio Hywel Dda dylai pobl ymweld ag adrannau brys y pedwar ysbyty os ydyn nhw wir angen gofal brys nad yw'n gallu cael ei ddarparu rhywle arall.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.