Llofruddio yn Aberaman: Cyhoeddi enw dyn

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu, sy' wedi arestio dyn 18 oed, wedi cyhoeddi enw dyn 45 oed gafodd ei lofruddio yn Aberaman ger Aberdâr.

Y dyn 45 oed oedd Andrew David Male.

Dywedodd yr heddlu eu bod wedi cael eu galw i dŷ yn Heol Caerdydd, Aberaman, am 3.20am fore Mercher.

Cyhoeddodd parafeddygon ei fod wedi marw yn y fan a'r lle.

Maen nhw'n apelio ar unrhyw un oedd yn ardal Heol Caerdydd rhwng 2am a 3:20am fore Mercher, neu a welodd neu glywodd unrhyw beth amheus, i ffonio'r ystafell ymchwilio yng Ngorsaf Heddlu Canol Caerdydd ar 029 2052 7303 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555111.

Mae'r dyn gafodd ei arestio yn cael ei holi yng Ngorsaf Heddlu Bae Caerdydd.

Dywedodd yr Arolygydd Tony Carpenter: "Mae pobol wedi cael ysgytwad am fod hyn wedi digwydd mewn cymuned dawel ... mae rhywbeth fel hyn yn brin iawn.

"Mae plismyn yn holi o ddrws i ddrws ac yn cynnig sicrwydd i bobol leol.

"Ar hyn o bryd rydyn ni'n gwneud popeth o fewn ein gallu."