BBC Cymru Fyw

'Cwestiynau heb eu hateb' am lifogydd Sir Ddinbych

Published
image captionEffeithiodd y llifogydd ar y stad ym mis Tachwedd

Mae arweinydd Cyngor Sir Ddinbych yn honni bod cwestiynau am beth achosodd lifogydd effeithiodd ar 100 o dai ar stad newydd "ddim wedi eu hateb".

Daw sylwadau Hugh Evans wedi i Brif Weinidog Cymru Carwyn Jones ddweud nad oedd angen ymchwiliad cyhoeddus i'r llifogydd yn ardal Glasdir, Rhuthun, ym mis Tachwedd.

Dywedodd Mr Jones fod adroddiad cychwynnol wedi dweud fod y broblem wedi ei hachosi gan geuffosydd oedd wedi eu blocio.

Ond yn ôl Mr Evans, mae angen esboniad llawn ynglŷn â'r broblem - i sicrhau na fydd llifogydd o'r fath yn digwydd eto.

Yn y cyfamser, mae trigolion wedi dweud na fyddan nhw'n dychwelyd i'w cartrefi efallai tan yr haf.

Dywedodd Mr Evans fod sylwadau Mr Jones yn y Senedd yn "siomedig" ar ôl i AS Gorllewin Clwyd Darren Millar ofyn am ymchwiliad cyhoeddus.

'Rhan o'r esboniad'

Daw galwad Mr Millar wedi i Asiantaeth yr Amgylchedd ddweud y byddai'n rhaid i 85% o geuffosydd y stad gael eu blocio i achosi llifogydd.

Dywedodd Mr Evans: "Mae'r cyngor yn credu bod eu casgliadau yn cynnig rhan o'r esboniad am y llifogydd yng Nglasdir ond mae nifer o gwestiynau heb eu hateb.

"Dyna pam mae'r cyngor yn comisiynu ymchwiliad annibynnol am fod dyletswydd foesol arnom i roi atebion i drigolion Glasdir."

Dywedodd Mr Millar fod penderfyniad y Prif Weinidog i wrthod ymchwiliad yn "ergyd" i berchnogion tai gafodd eu difrodi.

"Byddan nhw'n ofni llifogydd tebyg yn y dyfodol os na fyddan nhw'n cael atebion ynghylch beth yn union achosodd y llifogydd."

Straeon perthnasol

  • 2012: Yn wlyb ond nid y wlypaf