Perfformiad myfyrwyr ddim cystal

  • Cyhoeddwyd
Myfyrwyr
Disgrifiad o’r llun,
Yng Nghymru roedd 91% o fyfyrwyr yn llwyddo i gael swyddi.

Mae ystadegau'n dangos bod llai o fyfyrwyr prifysgolion Cymru'n llwyddo i gael y graddau uchaf o'i gymharu â gwledydd eraill Brydain.

Y llynedd fe gafodd 61% o fyfyrwyr yma radd dosbarth cyntaf neu 2:1.

Yn ôl manylion Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, roedd 66% yn Lloegr, 65% yng Ngogledd Iwerddon a 72% yn Yr Alban.

"Mae'r prifysgolion yng Nghymru wedi dweud y byddan nhw'n mynd i'r afael â hyn ond mae 'na wahaniaeth rhwng dweud a gwneud," meddai Arwyn Jones, Gohebydd Addysg BBC Cymru.

'Rhan-amser'

Dywedodd Amanda Wilkinson, cyfarwyddwr Addysg Uwch Cymru, nad oedd yr ystadegau'n dangos y darlun llawn.

"Mae sefyllfa myfyrwyr rhan-amser yn well gan fod canran uwch na Lloegr yn ennill graddau uchel.

"Yn sicr, mae'r sector yn farchnad bwysig iawn."

Yng Nghymru, meddai, roedd 91% o fyfyrwyr yn llwyddo i gael swyddi.

Dywedodd Ms Wilkinson: "Chwe mis ar ôl graddio mae canran uchel iawn o'n myfyrwyr yn gweithio ac mae'r perfformiad hwn yn well nac unrhyw le arall."