Bachgen 11 oed o Gasnewydd mewn cyflwr difrifol iawn

Cyhoeddwyd

Mae bachgen 11 oed o Gasnewydd ag anafiadau difrifol i'w ben oherwydd damwain car brynhawn Iau.

Roedd y ddamwain ger archfarchnad Morrison's ar yr A48 yng Nghasnewydd a chafodd yr heol ei chau rhwng Heol Ysbyty a chylchfan Heol Nash.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am 3.20pm wedi i gar llwyd Fiat Stilo daro'r bachgen.

Aed â'r bachgen i Ysbyty Brenhinol Casnewydd ac mae mewn cyflwr difrifol iawn.

Chafodd neb arall ei anafu a dylai unrhyw dystion ffonio 101.