Llafur 'am wyth sedd ychwanegol'

  • Cyhoeddwyd

Mae Llafur wedi dweud eu bod yn anelu at wyth o seddau ychwanegol yng Nghymru yn Etholiad Cyffredinol yn 2015.

Wrth lansio strategaeth ei blaid yn nhref Caerfyrddin, cyfaddefodd Owen Smith, Ysgrifennydd Cymru'r Wrthblaid, fod y nod yn "uchelgeisiol" ond bod "modd cyrraedd y targed".

Byrdwn ei neges oedd bod strategaeth economaidd y Llywodraeth Glymblaid wedi methu a bod eu polisïau "yn brin o drugaredd a thegwch".

Targedau Llafur yw Arfon ac Aberconwy, De Caerdydd, Canol Caerdydd, Bro Morgannwg, Gogledd Caerfyrddin a Phreseli Penfro.

Dywedodd Aelod Seneddol Llanelli, Nia Griffith, fod "llawer o deuluoedd yn dioddef a phleidlais i Lafur yw'r modd mwyaf effeithiol i'r etholwyr.

"Mae'n bwysig dechrau'n gynnar a phwysig i Lafur ein bod yn cynnig gwahaniaeth i bleidiau'r glymblaid."