Herwgipio yn Rhuthun: Cadw tri yn y ddalfa

  • Cyhoeddwyd

Mae tri sydd wedi eu cyhuddo o herwgipio dyn mewn car yn Rhuthun wedi cael eu cadw yn y ddalfa.

Roedd Kaylem Freer, 21 oed, o Moss Side, Manceinion, David Ross, 23 oed, o Ffordd Dawel, Bae Colwyn, a Scott Morrison, 25 oed, o Ffordd Elwy, Llandrillo-yn-Rhos gerbron Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Gwener.

Cafodd y tri eu cyhuddo o gynllwynio i gyflenwi heroin a chocên yn Rhuthun a Dinbych a herwgipio Mr Ynyr Lewis yn Rhuthun.

Bydd y tri yn y ddalfa tan iddyn nhw ymddangos gerbron Llys y Goron Yr Wyddgrug ym mis Chwefror.