Ffrae trwyddedau gyrru tacsi

  • Cyhoeddwyd
Taxi signFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Cyngor Rhondda Cynon Taf eu bod yn cyflwyno prawf NVQ ar gyfer ymgeiswyr newydd am drwydded tacsi

Mae gyrwyr tacsi ym Mhontypridd yn dweud eu bod yn colli gwaith i yrwyr o Gaerdydd sy' ddim yn cael trwydded i weithio yn y brifddinas.

Mae Cymdeithas Tacsis Rhondda Cynon Taf yn dweud ei bod yn haws cael trwydded yn yr ardal a bod gyrwyr y ddinas yn teithio i'r gogledd i ddwyn eu busnes.

Er bod y gyrwyr yn gweithredu o fewn y gyfraith, mae'r gymdeithas yn honni nad yw rhai ohonyn nhw'n ddigon da.

Dywedodd Cyngor Rhondda Cynon Taf eu bod wedi derbyn mwy o geisiadau o'r tu allan i'r ardal a'u bod yn eu caniatáu os yw'r gyrrwr yn cyrraedd y safon.

Ychwanegodd y cyngor eu bod ar fin cyflwyno prawf newydd NVQ ar gyfer ymgeiswyr newydd ac y byddai hynny'n helpu "cadw safonau'n uchel".

'Prawf gwybodaeth'

Dywedodd Gary Edwards, perchennog Celtic Cabs ym Mhontypridd a llefarydd ar ran y gymdeithas dacsis: "Mae'n dalcen caled i gael gwaith yma nawr.

"Yng Nghaerdydd mae ganddyn nhw brawf gwybodaeth i yrwyr tacsi ond does dim un fan hyn.

"Mae'r cyngor yn rhoi trwyddedau i'r bobl yma sy'n methu eu cael nhw yn eu hardal eu hunain.

"Mae llawer yn meddwl bod y prawf yn rhy anodd neu'n rhy ddrud i'w sefyll yng Nghaerdydd."

Ychwanegodd bod rhai o'r gyrwyr o Gaerdydd yn dda ond ei fod wedi clywed cwynion am eraill oedd ddim yn nabod yr ardal ac yn mynd ar goll.

Ychwanegodd mai un ateb posib fyddai cyfyngu ar nifer y trwyddedau sy'n cael eu caniatáu yn y sir.

"Mae'n broblem fawr yma," meddai. "Mae gennym tua 360 o gerbydau hacni a dim ond 40 o leoedd aros i dacsis."

Roedd yn gobeithio y byddai'r prawf newydd i yrwyr yn lleihau'r nifer oedd yn teithio i'r ardal o Gaerdydd.

'Gwarchod'

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Mae mwy o geisiadau oddi wrth yrwyr o'r tu allan i'r fwrdeistref a phan mae'r gyrwyr yn pasio'r prawf i fod yn gymwys mae'r ceisiadau wedi cael eu caniatáu.

"Mae rhai o yrwyr yr ardal yn gwrthwynebu'r gystadleuaeth gyfreithiol yma. Nid ein gwaith ni yw ymyrryd yn y farchnad rydd.

"Ein prif nod w sicrhau bod y cyhoedd yn y sir yn cael eu gwarchod rhag gyrwyr twyllodrus."

Dywedodd bod y cyngor wedi cyflwyno prawf NVQ ar gyfer ymgeiswyr newydd "er mwyn sicrhau eu bod wedi ymrwymo i roi gwasanaeth da cyn eu bod yn cael trwydded.

"Rydym yn disgwyl i hyn gadw'r safonau yn uchel ac fe fyddwn yn parhau i erlyn unrhyw yrwyr sy'n gweithio heb drwydded."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol