£21.5 miliwn o help llaw i fusnesau Cymru

  • Cyhoeddwyd
ArianFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ddau gynllun newydd yn dod i rym ddydd Mawrth

Mae dau gynllun gan Lywodraeth Cymru i helpu busnesau gyda'u trethi yn dod i rym.

Ar gost o £21.5 miliwn, nod y cynlluniau yw helpu cwmnïau i greu swyddi, tyfu eu busnesau a chreu ynni adnewyddol.

Gall bob cwmni o fewn y saith ardal fentergarwch yng Nghymru wneud cais o dan Gynllun Trethi Busnes yr Ardaloedd Mentergarwch.

Mae'r cynllun £20 miliwn yn para tair blynedd.

Bydd blaenoriaeth i geisiadau gan gwmnïau newydd neu gwmnïau sy'n cyflogi staff ychwanegol.

Gall cwmnïau sy'n canolbwyntio ar greu ynni neu wres o ffynonellau adnewyddol wneud cais o dan y Cynllun Trethi Busnes Cynhyrchwyr Ynni Adnewyddol.

Mae cyfanswm o £1.5 miliwn ar gael i helpu busnesau yn y diwydiant hwn i dyfu.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ymestyn dalgylch dwy o'r ardaloedd mentergarwch.

Bydd Dyfrffordd y Ddau Gleddau yn ehangu i gynnwys nifer o stadau diwydiannol, yn ogystal â Maes Awyr Aberdaugleddau.

Bydd ardal fenter Eryri yn Nhrawsfynydd yn ymestyn i gynnwys Maes Awyr Llanbedr, sydd 10 milltir i ffwrdd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol