'Niwed enfawr' wrth ddiddymu CBAC

Arholiadau
Image caption Fe fydd y corff newydd yn gyfrifol am gymwysterau Cymru

Mae'r corff sy'n gyfrifol am oruchwylio arholiadau yng Nghymru wedi beirniadu'r modd y mae'r Gweinidog Addysg am ei ddisodli.

Yn ôl CBAC, fe allai Llywodraeth Cymru wneud niwed enfawr i oruchwyliaeth cymwysterau yn y dyfodol.

Mae dyfodol CBAC wedi bod yn ansicr ers ail farcio arholiadau TGAU y llynedd.

Cyn y Nadolig cyhoeddodd Leighton Andrews ei fod am greu corff newydd, Cymwysterau Cymru, i ddod yn lle CBAC.

Roedd hwn yn un o argymhellion Adolygiad o Gymwysterau ar gyfer Pobl Ifanc 14-19 oed yng Nghymru a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru.

Yn ogystal â rheoleiddio arholiadau, dywedodd Mr Andrews ei fod am i Gymwysterau Cymru ddyfarnu cymwysterau hefyd.

'Blaenoriaeth'

Ond mewn llythyr ddaeth i law BBC Cymru, mae prif weithredwr CBAC Gareth Pierce yn dweud y gallai sefyllfa o'r fath wneud "niwed enfawr", ac y dylai'r broses fod yn fwy graddol.

Mae Mr Pierce yn cynnig amserlen 12 mis i sefydlu Cymwysterau Cymru gan rybuddio bydd y gwaith ychwanegol i'w wneud yn gorff sy'n dyfarnu cymwysterau - sy'n cael ei wneud gan CBAC ar hyn o bryd - yn ymwneud â "materion gwahanol iawn".

"Yn anffodus nid yw datganiadau a dogfennau Llywodraeth Cymru sydd wedi dod i'r amlwg yr wythnos hon yn cynnig llawer o sicrwydd bod dod i'r afael â'r model rheoleiddio yn cael ei gydnabod fel blaenoriaeth," meddai.

Ychwanegodd na fyddai system fydd yn rhoi pwerau rheoleiddio a dyfarnu cymwysterau i Gymwysterau Cymru mewn lle tan o leiaf 2015 ac "efallai nid hwn fydd y model gorau'r pryd hynny".

Mae Mr Andrews wedi trydar bod y newidiadau er lles staff CBAC ac "y bydd Cymwysterau Cymru yn rheoleiddio a dyfarnu cymwysterau".

Wrth ymateb i'r sylwadau, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod CBAC yn gwrthod wynebu'r hyn oedd am ddigwydd.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.