Plismyn newydd: £4,000 yn llai o gyflog

  • Cyhoeddwyd
HeddwasFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ffederasiwn yr Heddlu yn dweud eu bod nhw'n siomedig gyda'r penderfyniad

Fe fydd plismyn newydd yng Nghymru a Lloegr yn derbyn £4,000 yn llai o gyflog bob blwyddyn.

Mae'r Ysgrifennydd Cartref, Theresa May, wedi cadarnhau mai £19,000 fydd cyflog dechreuol plismyn ar ôl i adolygiad gael ei gynnal o'u cyflogau a'u hamodau gwaith.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cartref y byddai'r diwygiadau yn rhan o raglen i "foderneiddio cyflogau a thelerau plismyn".

Mae Ffederasiwn yr Heddlu yn dweud eu bod nhw'n siomedig gyda'r penderfyniad.

Trafodaethau

Dywedodd cadeirydd y Ffederasiwn yng Nghymru a Lloegr, Steve Williams: "Er ein bod yn siomedig â rhai o awgrymiadau'r adolygiad rydym yn cydnabod bod yr Ysgrifennydd Cartref wedi parchu proses Bwrdd Trafod yr Heddlu.

Ychwanegodd fod y Ffederasiwn yn derbyn bod y penderfyniad yn eu gorfodi i dderbyn penderfyniad Mrs May.

Cafodd awdur yr adolygiad, Tom Winsor, ei benodi fel Prif Arolygydd Heddluoedd Cymru a Lloegr y llynedd.

Mae Mr Winsor wedi argymell y gallai cyflogau plismyn gael eu torri o £1 biliwn.

Mae Mrs May wedi gohirio cynlluniau i ganiatau i luoedd ddiswyddo swyddogion wrth i drafodaethau barhau.