14 mis o garchar am ladd beiciwr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod nifer o yrwyr eraill wedi gweld Mr Mort yn glir

Mae dyn 45 oed wedi cael ei garcharu am 14 mis a'i wahardd rhag gyrru am 18 mis yn dilyn marwolaeth beiciwr yn Sir y Fflint y llynedd.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug nad oedd John James Evans o'r Fflint wedi gweld y beiciwr - Alan Mort o Fae Cinmel - cyn taro cefn ei feic ar y ffordd ddeuol rhwng y Fflint a Bagillt.

Yn y gwrandawiad ddydd Mawrth, newidiodd Evans ei ble gan gyfadde' achosi marwolaeth trwy yrru'n beryglus.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry bod Evans "wedi achosi marwolaeth cwbl ddianghenraid" Mr Mort.

Ychwanegodd y barnwr bod Mr Mort wedi buddsoddi yn yr offer diogelwch gorau a'i fod yn gyrru ei feic mewn llinell syth ar hyd ochr y ffordd.

Colled ofnadwy

Roedd dau yrrwr arall oedd yn gyrru y tu ôl i Evans wedi gweld y beiciwr, a doedd yr un o'r ddau yn medru credu nad oedd Evans wedi ei weld yn ogystal.

Roedd Evans yn ddyn gweithgar o gymeriad da, ac yn ddyn teuluol oedd yn uchel ei barch gan ei gyflogwr, ac roedd yn edifar o waelod calon.

Ond dywedodd y barnwr bod Mr Mort wedi marw gan achosi colled ofnadwy i'w deulu.

"Mae gan yrwyr gyfrifoldeb mawr i fod yn ymwybodol o feicwyr ar y ffordd," meddai Mr Parry wrth ddedfrydu Evans i 14 mis o garchar, ei wahardd rhag gyrru am 18 mis a'i orchymyn i sefyll prawf gyrru estynedig cyn cael ei drwydded yrru yn ôl.