Digon o raean gan gynghorau wrth i'r tywydd oer barhau

  • Cyhoeddwyd
Lori raeanu'r tu allan i ganolfan halen yn Sir FynwyFfynhonnell y llun, Monmouthshire council
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Llywodraeth Cymru bod gan gynghorau fwy o raean nag erioed o'r blaen ar ddechrau'r gaeaf

Wrth i'r cyfnod o dywydd oer barhau, dywed cynghorau Cymru fod ganddyn nhw dros 200,000 tunnell o raean yn barod.

Dywedodd Llywodraeth Cymru ym mis Tachwedd y llynedd fod gan yr awdurdodau 243,000 tunnell o raean ar ddechrau'r gaeaf, ac ychydig iawn o ddefnydd ohono sydd wedi bod ers hynny.

Mae'r ffigwr yn cymharu'n ffafriol â'r 137,000 tunnell oedd ar gael dros yr un cyfnod yn 2010, pan gafodd y DU gyfnod estynedig o dywydd rhewllyd iawn.

Mae disgwyl i'r tywydd oer barhau, ac mae disgwyl y bydd eira sylweddol yn lluwchio ar draws Cymru ddydd Gwener.

Er bod y gaeaf diwethaf yn gymharol fwyn, mae nifer o awdurdodau lleol wedi cynyddu'r stoc o raean yn dilyn gaeafau oer 2009 a 2010.

Mae'r ffigwr o 243,000 tunnell yn cynrychioli cyfanswm stoc Llywodraeth Cymru a'r cynghorau unigol gyda'i gilydd.

'Paratoi yn dda'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Ychydig iawn o halen a graean sydd wedi ei ddefnyddio, ac mae'r stoc drwy Gymru yn parhau ar lefel uchel o 200,000 tunnell."

Roedd Cymru gyfan wedi "paratoi yn dda ar ddechrau'r gaeaf" medd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ac roedd y cynghorau a Llywodraeth Cymru wedi gweithio i sicrhau "mwy o hyblygrwydd ar lefel genedlaethol".

Dywedodd llefarydd o'r Gymdeithas: "Er y gallai cyfnodau hir o eira arwain yn anorfod at y stoc yn mynd yn gyflym, bydd trafodaethau gyda chyflenwyr i awdurdodau Cymru yn sicrhau y gallwn ail-gyflenwi mewn modd strategol dros gyfnod y gaeaf."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol