Digon o raean gan gynghorau wrth i'r tywydd oer barhau

Lori raeanu'r tu allan i ganolfan halen yn Sir Fynwy Image copyright Monmouthshire council
Image caption Dywed Llywodraeth Cymru bod gan gynghorau fwy o raean nag erioed o'r blaen ar ddechrau'r gaeaf

Wrth i'r cyfnod o dywydd oer barhau, dywed cynghorau Cymru fod ganddyn nhw dros 200,000 tunnell o raean yn barod.

Dywedodd Llywodraeth Cymru ym mis Tachwedd y llynedd fod gan yr awdurdodau 243,000 tunnell o raean ar ddechrau'r gaeaf, ac ychydig iawn o ddefnydd ohono sydd wedi bod ers hynny.

Mae'r ffigwr yn cymharu'n ffafriol â'r 137,000 tunnell oedd ar gael dros yr un cyfnod yn 2010, pan gafodd y DU gyfnod estynedig o dywydd rhewllyd iawn.

Mae disgwyl i'r tywydd oer barhau, ac mae disgwyl y bydd eira sylweddol yn lluwchio ar draws Cymru ddydd Gwener.

Er bod y gaeaf diwethaf yn gymharol fwyn, mae nifer o awdurdodau lleol wedi cynyddu'r stoc o raean yn dilyn gaeafau oer 2009 a 2010.

Mae'r ffigwr o 243,000 tunnell yn cynrychioli cyfanswm stoc Llywodraeth Cymru a'r cynghorau unigol gyda'i gilydd.

'Paratoi yn dda'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Ychydig iawn o halen a graean sydd wedi ei ddefnyddio, ac mae'r stoc drwy Gymru yn parhau ar lefel uchel o 200,000 tunnell."

Roedd Cymru gyfan wedi "paratoi yn dda ar ddechrau'r gaeaf" medd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ac roedd y cynghorau a Llywodraeth Cymru wedi gweithio i sicrhau "mwy o hyblygrwydd ar lefel genedlaethol".

Dywedodd llefarydd o'r Gymdeithas: "Er y gallai cyfnodau hir o eira arwain yn anorfod at y stoc yn mynd yn gyflym, bydd trafodaethau gyda chyflenwyr i awdurdodau Cymru yn sicrhau y gallwn ail-gyflenwi mewn modd strategol dros gyfnod y gaeaf."

Cyflenwadau graean rhai o gynghorau Cymru
Awdurdod lleol Stoc presennol (tunnelli) Stoc wedi archebu (tunnelli)
Sir Benfro 6,800 800
Sir Fynwy 8,000
Conwy 10,500
Wrecsam 8,000
Torfaen 5,000
Powys 15,000
Bro Morgannwg 3,400
Rhondda Cynon Taf Dim ffigwr ond "yn hyderus bod digon"
Gwynedd 14,500
Sir y Fflint 10,200
Castell-nedd Port Talbot 4,500 3,500
Ceredigion 9,100
Caerdydd 6,000
Sir Gaerfyrddin 14,300
Pen-y-bont ar Ogwr 3,900

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.